Agneta Bladh


Agneta Bladh var rektor på Kalmar Universitet, 2004 – 2009. Hon är ursprungligen från Ljungbyholm, Kalmar Län, och nu är styrelseledamot i ett antal styrelser i Sverige, bl.a. ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och ledamot i Entreprenörskapsforums styrelse, och utomlands (Magna Charta Observatory Council i Bologna), samt utför utredningar och utvärderingar i Sverige och andra länder (Internationaliseringsutredningen i Sverige som avslutas 31/10 2018). Hon tog doktorandexamen i statsvetenskap (1988), och brinner mest för att arbeta med högre utbildning och forskning, helst i ett internationellt perspektiv.