Beatrice Kämpe Nikolausson


Beatrice Kämpe Nikolausson jobbar som Verkställande direktör för Länsförsäkring Kronoberg. Länsförsäkring Kronoberg bedriver verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.   

Bakgrund: Beatrice har lång erfarenhet från olika uppdrag inom industrin, bland annat som vd på  MunksjöAspa Bruk och på Alstom AQCS. Dessförinnan ledande befattningar inom 
Södra Skogsägarna & Södra Cell, som Supply Chain Director, Inköpsdirektör, Produktivitetsdirektör, Ekonomidirektör, Projektchef, Projektledare, Redovisningschef och Controller. Sedan 2014 har hon varit vd för Länsförsäkring Kronoberg, med verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.


Utbildning:
Ekonomiemagister Linnéuniversitetet i Växjö
Majors: Accounting, Behaviour & Organization
Minors: Banking & Finance på Cardiff Business School i Wales

Beatrice kommer ifrån Växjö (tidigare Fliseryd). Hon brinner mest för att skapa en miljö som, med utgångspunkt från genuina värderingar, uppmuntrar till en hållbar utveckling av verksamhet, medarbetare och den miljö som vi lever, bor och verkar i. Att hitta arbetssätt som möjliggör ett digitalt och analogt samskapande och lärande mellan medarbetare, kunder och samarbetspartner.