Beatrice Kämpe Nikolausson


Beatrice Kämpe Nikolausson är sedan 2014 verkställande direktör för Länsförsäkring Kronoberg, som bedriver verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Beatrice har lång erfarenhet från olika uppdrag inom industrin, bland annat som vd på  MunksjöAspa Bruk och på Alstom AQCS. Dessförinnan har hon haft ledande befattningar inom Södra Skogsägarna & Södra Cell – som Supply Chain Director, Inköpsdirektör, Produktivitetsdirektör, Ekonomidirektör, Projektchef, Projektledare, Redovisningschef och Controller. 

Beatrice har även erfarenhet från styrelsearbete inom olika branscher sedan år 2003. Hon avlade ekonomiemagisterexamen vid Linnéuniversitetet i Växjö, har en majors i Accounting, Behaviour & Organization och en minors inom Banking & Finance från Cardiff Business School i Wales. Hon är bördig från Fliseryd men bor idag i Växjö.

Det Beatrice professionellt brinner för är att skapa en miljö som, med utgångspunkt från genuina värderingar, uppmuntrar till en hållbar utveckling av verksamhet, medarbetare och den miljö som vi lever, bor och verkar i. Hon vill hitta arbetssätt som möjliggör ett digitalt och analogt samskapande och lärande mellan medarbetare, kunder och samarbetspartner.