Catharina Värendh Boson


Catharina Värendh Boson som kommer från Växjö-regionen, har en bakgrund i civilekonomi. Hon är idag VD på Almi AB, som erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl företag med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag. Hon brinner mest för småföretag som, enligt Catharina, är en kraftkälla för hela vårt samhälles utveckling.

Webbsida: almi.se/kronoberg