Elizabeth Peltola


Elizabeth Peltola kommer ursprungligen ifrån Diö, Älmhults kommun. Hennes professionell bakgrund är som personvetare med inriktning mot sociologi, vårdutvecklare inom landstinget Kronoberg, och verksamhetsledare inom handikapprörelsen. Nu är hon ordförande för kommunstyrelsen och kommunens övergripande moderbolag Elmen AB. Professionellt brinner hon mest för strategisk långsiktigt hållbar utveckling av samhället med fokus på näringslivets villkor.

Webbsida: http://www.almhult.se/sv/kommunen/organisationochpolitik.4.734806d8142dbd9041c340f.html