Inbjudningar

Välkomna till Linnéakademiens vårsammankomst torsdag den 20:e april klockan 17.00 på Kalmar läns museum. Ur programmet: Stipendieutdelning, Linnéakademiens forskningsstiftelse, Mie Jernbeck, ordförande Aktuellt på Linnéuniversitetet, Peter Aronsson, vikarierande rektor Kalmar läns museum och dess verksamhet, Örjan Molander, Museichef Energisatsningen i Kalmar län, Anna Karlsson, VD Kalmar Energi Läs mer i […]

Välkomna till Linnéakademiens vårsammankomst