Höstsammankomsten 2019: Företagspresentation, nya ledamöter samt avtackning


Årets höstsammankomst ägde rum den 13 november 2019 på IST i Växjö. Tommy Eklund, vd IST, presenterade företagets verksamhet och mål. Med på plats fanns även Italo Masiello, professor i pedagogik med inriktning digitala lärprocesser vid Linnéuniversitetet. IT-lösningar i skolan var något som engarerade akademiens ledamöter.

Fem nya ledamöter valdes in i Linnéakademien:

  • Bank Bergström, VD Nordic Nest
  • Ann Fust, rådsdirektör, Vetenskapsrådet
  • Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör, Linnéuniversitet
  • Cecilia Schelin Seidegård, vikarierande landshövding, Länsstyrelsen Kalmar län
  • Per Servais, professor, Linnéuniversitetet

Nyval och avtackning

Som ny preses valdes Beatrice Kämpe-Nikolausson och som ny skattmästare Hans Svegmar.

Avgående preses och skattmästare tackades av med vackra papegojtulpaner.

Bibbi Johansson, Marcus Brunskog och Peter Westher