Ledamöter


Här presenteras några av Linnéakademiens ledamöter: människor med akademiska bakgrunder och ledare inom näringslivet i regionen. Det nätverk som Linnéakademin representerar har stor betydelse för universitetet, näringslivet och den offentliga verksamheten i regionen. Om ni vill kontakta en av våra ledamöter, skicka ett mejl till Ylva Dandanell, ständig sekreterare: ylva.dandanell@lnu.se 


Kristina Alsér

Senior Konsult / Styrelseproffs

Kristina Alsér, Senior Konsult, styrelseproffs och tidigare landshövding i Kronobergs län, växte upp i Linköping, och är sedan tidigt 80-tal smålänning och landsbygdsbo. Hennes verksamhetsområden är styrelseproffs, ledning och organisation. Hon är samhällsengagerad och bidrar gärna till att broar byggs mellan samhällets olika aktörer, näringslivet och akademien. Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Aronsson

Linnéuniversitetet

Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet, växte upp i Gemla utanför Växjö. Han disputerade i historia 1992 vid Lunds universitet och arbetade under många år vid Växjö universitet. Efter tolv år som professor i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet gick Peter tillbaka till Linnéuniversitetet 2013… Läs mer 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Bladh

Agneta Bladh var rektor på Kalmar Universitet, 2004 – 2009. Hon är ursprungligen från Ljungbyholm, Kalmar Län, och nu är styrelseledamot i ett antal styrelser i Sverige, bl.a. ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och ledamot i Entreprenörskapsforums styrelse, och utomlands (Magna Charta Observatory Council i Bologna), samt utför utredningar och utvärderingar i Sverige och andra länder (Internationaliseringsutredningen i Sverige som avslutas 31/10 2018).  Läs mer…

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Brunskog

Mot Nya Höjder / Brunskoggruppen AB

Marcus Brunskog kommer från Ljungby och är utvecklingsstrateg för Mot nya Höjder& ägare till Brunskoggruppen AB. Med en utbildning från Linnéuniversitetet och Lunds universitet, jobbar Marcus med logistik och kompetensförsörjning. Han brinner mest för matchningen mellan akademi och näringsliv.

Läs mer… 


 

 

 

 

 

 

Thomas Carlzon

Landshövding i Kalmar Län 

Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar Län, jobbar för att följa länets tillstånd och behov, att främja länets utveckling samt värnar om de nationella målen.

Läs mer…

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Dandanell

Linnéuniversitetet

Ylva Dandanell, programchef på Linnéuniversitetet och ständig sekreterare för Linnéakademien. Hon kommer ursprungligen från Linköping. Med en bakgrund som husdjursagronom, har hon forskat om ärtor och bönor som livsmedel. Ylva har en förankring i jord- och skogsbruk i norra Kalmar län och lång erfarenhet av samverkan mellan akademi och omgivande samhälle, forskningsstrategiska frågor liksom europeisk och andra former av forskningsfinansiering.

Läs mer


 

Thomas Davidsson

Kalmar Kommun 

Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar, verkar för ett expansivt Kalmar och att få företag att växa och etablera sig i regionen. Thomas kommer från Kalmar och har 30 års bakgrund som företagsledare. Han brinner mest för näringslivsfrågor.

Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Franzen

Länsförsäkringar i Kalmar Län 

Stina Franzen, affärsutvecklingschef på Länsförsäkringar Kalmar län, är ursprungligen från Västervik men har mellanlandat på många olika ställen inom och utanför Sverige innan hon flyttade till Kalmar år 2000. Hennes bakgrund är media- och kommunikation, och började sin karriär inom Mcdonalds för att sedan gå vidare inom kundservicebranschen innan hon landade inom bank och försäkring.

Läs mer…


 

 

 

 

 

 

Johan Lorentzon

Handelsbanken 

Johan Lorentzon, bankchef på Handelsbanken, kommer ifrån Vislanda. Han tog kandidatexamen i Ekonomi med inriktning logistik från Växjö universitet, med en utbytestermin på Irland.  Johan har varit kontorschef i Handelsbanken på olika orter sedan han var 25 år. Nu ansvarar han för Handelsbankens verksamhet i Kalmar- och Torsås kommun.

Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Fuhr Ohlsson

Swedbank

Marie Fuhr Ohlsson är chef på Swedbank, och ansvarar för Swedbanks verksamhet i Kalmar, Nybro, Emmaboda, och Torsås kommuner. Hon är ursprungligen från Ryd, och har lång erfarenhet inom banken, med interna utbildningar där. Ur ett professionellt perspektiv brinner Marie för att jobba med affärer och utveckling av, medarbetare och kunder.

Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Fremrot

Videum AB

Göran Fremrot kommer från Västernorrland, och har Civilingenjörsutbildning från Chalmers Tekniska Högskola, MBA-examen från Handelshögskolan Göteborg. Han är Styrelseledamot i Linnéakademiens Forskningsstiftelse och är Fd VD på Videum. Han har även varit försäljningschef hos Bixia, Marknadschef på Växjö Energi, och Konsultkontorschef. Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mie Jernbeck

Mentor International 

Mie Jernbeck, Linnéakademien Forskningsstiftelsens ordförande, jobbar som journalist, professionell mentor och VD. Hon etablerade Mentor International för tjugo år sedan och har sedan dess arbetat lokalt, nationellt och internationellt. Uppdragen är många och varierande. Sedan 2016 är hon bl.a. anlitad som gästföreläsare på Linnéuniversitetet och Malmö Universitet. Läs mer… 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Johansson

ACCOM AB

Ann-Christin Johansson, som har varit sjukvårdsdirektör i Värnamo och nu driver sitt eget företag i ledarskaps- och kvalitetsarbete ACCOM AB, föddes i Södra Ljungby, Småland. Hon tog socionomexamen i Lund  1973, där hon studerade juridik, psykologi och sociologi. Ledarskap för förbättring av Hälso- och sjukvården, 2008, Växjö universitet, magisterprogram.  Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Larsson

Linnéuniversitetet

Ann-Charlotte Larsson är vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft på Linnéuniversitetet, men det finns många professionella titlar i hennes cv, som började 1984 när hon tog masterexamen i kemiteknik från Lunds universitet. Hennes arbete inom kemiteknik började 1985, och hon var anställd på flera kemi- och teknik industriföretag, inkl. Fläkt Industri AB, ABB Environmental Systems AB, och ALSTOM Power Sweden AB. Hon tog doktorandexamen i kemiteknik från Lnu (då Växjö universitet) 2007, och kom till Lnu 2012 för att ta position som prefekt på Fakulteten för teknik. Läs mer…


 

 

Catherine Legrand

Linnéuniversitetet

Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet föddes i Frankrike och fick sin doktorandtitel från Univ. Toulouse III, Frankrike, och gjorde sin post-doc på Lunds universitet. Catherine bedriver forskning om marina växtplanktons – inklusive giftiga algers – ekologi, fysiologi och diversitet. Hennes forskning omfattar studier om mikrobiella näringsvävar och hur dessa påverkas av externa faktorer.
Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Peltola

Älmhult Kommun 

Elizabeth Peltola kommer ursprungligen ifrån Diö, Älmhults kommun. Hennes professionella bakgrund är som personvetare med inriktning mot sociologi, vårdutvecklare inom landstinget Kronoberg, och verksamhetsledare inom handikapprörelsen. Nu är hon ordförande för kommunstyrelsen och kommunens övergripande moderbolag Elmen AB. Professionellt brinner hon mest för strategisk långsiktigt hållbar utveckling av samhället med fokus på näringslivets villkor.    Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Sjöstedt

Electra Gruppen AB

Anneli Sjöstedt, VD för Electra Gruppen AB, född och uppväxt i Kalmar och flyttade till Göteborg för att studera. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg men efter tio år på västkusten återvände hon till Kalmar. Anneli har arbetat som revisor, finansdirektör och CFO före nuvarande befattning som VD på Electra.

Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Sjöstrand

Väderstad AB

Jörgen Sjöstrand, CEO på Väderstad AB är en “Smålänning,” och växte upp på landet i Nöttebäck. Han fick universitetsexamen från Växjö Högskola (nu LNU) i maskinteknik och studerade sedan två år företagsekonomi. I nio år var Jörgen platschef på Volvo i Braås, och  2018 började han på Väderstad AB, ett företag som tillverkar och säljer lantbruksutrustning.

Läs mer…

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Svensson

Videum AB

David Svensson, VD på Videum AB i Växjö, kommer från Göteborg. Han avlade universitetsexamen i Programmering & Systemering vid Lunds universitet. Han har tagit diverse kurser inom företagsekonomi, marknadsföring, och internationell politik vid olika universitet i Sverige och Storbritannien, LMIs Ledarskapsutbildning och EFLs Affärsutveckling.

Läs mer… 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Värendh Boson

Almi AB

Catharina Värendh Boson som kommer från Växjö-regionen, har en bakgrund i civilekonomi. Hon är idag VD på Almi AB, som erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl företag med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag.

Läs mer…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Wejryd

Lärare, Skolledare 

Kajsa Wejryd, lärare och skolledare, har varit rektor, utbildningschef, och förvaltningschef inom skolområdet förskola – vuxenutbildning. Kajsa har bland annat varit förvaltningschef i Uppvidinge och Tingsryd. Den senaste tjänsten var som chef för de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Under en period var hon även revisionskonsult inom Öhrlings Pwc. Hennes bakgrund och utbildning är mellanstadielärare, speciallärare och skolledarutbildning.

Las mer…