Om oss


Akademien bildades 1999 som Kronobergs Akademi för Näringsliv och Vetenskap, men ombildades efter starten av Linnéuniversitetet år 2010 till Linnéakademien och utökade verksamhetsområdet till hela Linnéregionen (Kronoberg och Kalmar) .

  • Ett samarbete med IVAs Näringslivsråd inleddes 2016 där Linnéakademien representerar IVAs Näringslivsråd i Kronobergs och Kalmar län. Syftet är att skapa givande aktiviteter genom att öppna upp våra respektive nätverk för varandra. Vi ser fram emot  möjligheter att gemensamt utveckla Linnéregionen.
  • Vi ser gärna att arbetsgrupper växer fram med koppling till Linnéakademien med ett starkt engagemang från såväl gamla som nya ledamöter.
  • Linnéakademien har fått äran att administrera Pontonjärpriset. Pontonjärpriset instiftades av ledamoten Kristina Alsér i samband med att hon slutade som landshövding i Kronobergs län. Syftet med priset är att lyfta fram personer som på olika sätt bygger broar mellan skola och näringsliv i Kronoberg och Kalmar län.
  • Genom Linnéakademiens Forskningsstiftelse kan du främja Linnéuniversitetets forskning och utbildning.
  • Har du synpunkter eller idéer om Linneakademien? Kontakta då Linneakademiens presidium som leder akademiens verksamhet.