Vårsammankomst 2020, 5 maj 2020


Vårsammankomsten som var planerad till 5 maj 2020 på Kalmar Science Park blir i år digital istället på grund av pågende Coronapandemi.

Presidiet återkommer om datum och tid.