Pontonjärpris instiftat.


Kristina Alsér. Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Kristina Alsér. Foto: Länsstyrelsen Kronoberg

Pontonjärpriset har, i samband med att Kristina Alsér slutar som landshövding, instiftats av henne.  Personer som på ett engagerat, innovativt och hållbart sätt utvecklat samarbetet och minskat avståndet mellan skolan, näringslivet, det offentliga och akademien ska premieras. Samhandling är viktigt.

Linnéakademien noterar med stor glädje att Kristina valt att administrera Pontonjärpriset genom Linnéakademien.

Bidrag till Pontonjärpriset sätts in på Linnéakademiens bankgiro 5551-7114, ange att det är till Pontonjärpriset.

Årets pristagare är Steve Angello.