Pontonjärprisvinnarna samlas för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv 

 

Pressmeddelande 16 maj 2018

Pontonjärprisvinnarna samlas för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv

Hamnedaskolan och Ljunghäll AB tilldelades 2017 års Pontonjärpris för sina insatser med att föra skola och näringsliv närmare varandra. Torsdagen den 17 maj träffas parterna på Hamnedaskolan för en gemensam dag full av aktiviteter.

Pontonjärpriset är ett pris som premierar samhällets brobyggare och är inrättat av Kronobergs tidigare landshövding Kristina Alsér, med syfte att lyfta fram personer som på olika sätt bygger broar mellan skola och näringsliv i Kronoberg och Kalmar län.

Fjolårets mottagare av stipendiet blev Hamnedaskolan i Ljungby kommun – med läraren Pia Johansson som mottagare av årets lärare – och Ljunghäll AB i Vimmerby kommun. Torsdagen den 17 maj träffas de båda vinnarna i Hamneda för en dags erfarenhetsutbyte och inspiration.

”Vi är stolta över att vara en av de första mottagarna av Pontonjärpriset”, säger Hans Linnér, vd Ljunghäll AB. ”Genom priset kan vi få chansen att länka ihop industri och skola, och förhoppningsvis kommer den gemensamma aktiviteten få ungdomarna att prata om industrin i positiva termer.”

Dagen inleds med att Ljunghäll AB presenterar sin verksamhet och genomför en aktivitetet med elever i årskurs 3-6. På eftermiddag lyfter Hamnedaskolan sitt arbete med att gjuta smycken i metall samt berättar om uppgifter, kopplade till läroplanen, som de har gjort för att få djupare insikter i Ljunghäll AB:s verksamhet.

”Oavsett i vilka sammanhang jag deltar i pratas det om vikten av samarbete över gränser, att jobba på tvärs och ta vara på varandras kompetenser. Med Pontonjärpriset vill vi sätta ljus på personer som gör detta på riktigt”, säger Kristina Alsér.

I samband med den gemensamma dagen mellan fjolårets vinnare öppnar nomineringen för 2018 års Pontonjärpris. Den öppna nomineringen är aktiv från den 17 maj via www.linneakademien.se. Ceremonin för 2018 års vinnare hålls i september.

”Det är en stor glädje att ta del av hur Hamnedaskolan samarbetar med det omkringliggande näringslivet, och jag är mäkta imponerad av Ljunghäll AB:s stora samhällsengagemang”, säger Kristina Alsér.  ”Med äran och prissumman hoppas vi stimulera till fortsatt samarbete över gränser och så klart att få fler att bygga broar – och kanske bli nästa års vinnare.”

 

För ytterligare information, kontakta:

Ylva Dandanell, Ständig sekreterare, Linnéakademien

Telefon: 070-514 62 72.

E-post: ylva.dandanell@lnu.se

www.linneakademien.se

 

Linnéakademien har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen. Akademien är fristående från Linnéuniversitetet, men ska i samverkan med detta verka med stöd av tekniska, ekonomiska och kulturella vetenskaper och beprövad erfarenhet.

Akademien skall vara en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över geografiska gränser fungerar akademien som en gränsöverskridande brobyggare mellan forskning och utbildning, näringsliv, förvaltning och olika intressegrupper.

PM Pontonjärpriset maj 2018