Samarbete med IVA


IVA = Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Ett samarbete med IVAs Näringslivsråd inleddes 2016 där Linnéakademien representerar IVAs Näringslivsråd i Kronobergs och Kalmar län. Syftet är att skapa givande aktiviteter genom att öppna upp våra respektive nätverk för varandra. Vi ser fram emot möjligheter att gemensamt ordna aktiviteter där vi kan marknadsföra och utveckla Linnéregionen.

Preses för Linnéakademien, Beatrice Kämpe Nikolausson, är adjungerad i Näringslivsrådets styrelse

www.iva.se kan du ta del av IVAs aktiviteter och websända seminarier.

Vill du veta mer om samarbetet? Kontakta:
Preses: beatrice.kampenikolausson@lfkronoberg.se
Ständig sekretrerare: ylva.dandanell@lnu.se