Första frukostmöte 2021


Den 15 februari 2021 hade vi vårt första digital frukostmöte i 2021. Det var en stor succé, med 25 ledamöter som deltog, och ett program med följande gästpresentationer:

Landshövding Peter Sandwall: Läget i länet – nu och framåt.

Linnéakademiens forskningsstiftelse – Fredrik Åberg, ordförande.

Ternryds utmärkelse – vad innebär den för LinnéuniversitetetJohan Bergh, professor Lnu

 Vi ser fram emot till det nästa frukostmötet om en månad!

-Caroline Littlefield Karlsson