Göran Fremrot


Göran Fremrot kommer från Västernorrland, och har Civilingenjörsutbildning från Chalmers Tekniska Högskola, MBA-examen från Handelshögskolan Göteborg. Han är Styrelseledamot i Linnéakademiens Forskningsstiftelse och är Fd VD på Videum. Han har även varit försäljningschef hos Bixia, Marknadschef på Växjö Energi, och Konsultkontorschef.

Göran brinner för att utveckla Linnéuniversitet och verksamheter runt universitetet. Just nu fokuserar Göran på att ytterligare utveckla Forskningsstiftelsen samt att starta upp en civilingenjörsutbildning inom LNU.