Marcus Brunskog


Mot Nya Höjder / Brunskoggruppen AB 

Marcus Brunskog kommer från Ljungby och är utvecklingsstrateg för Mot nya Höjder& ägare till Brunskoggruppen AB. Med en utbildning från Linnéuniversitetet och Lunds universitet, jobbar Marcus med logistik och kompetensförsörjning. Han brinner mest för matchningen mellan akademi och näringsliv.

 

 

 


Webbsidor: https://www.brunskog.se/ ; http://motnyahojder.com/