Mie Jernbeck


Mentor International 

Mie Jernbeck, Linnéakademien Forskningsstiftelsens ordförande, jobbar som journalist, professionell mentor och VD. Hon etablerade Mentor International för tjugo år sedan och har sedan dess arbetat lokalt, nationellt och internationellt. Uppdragen är många och varierande. Sedan 2016 är hon bl.a. anlitad som gästföreläsare på Linnéuniversitetet och Malmö Universitet.

 

 

 

 

 


Webbsidor:

www.liakforskning.se

www.mentor-international.com

www.helgolamm.se