Om oss


Akademien bildades 1999 som Kronobergs Akademi för Näringsliv och Vetenskap, men ombildades efter starten av Linnéuniversitetet år 2010 till Linnéakademien och utökade verksamhetsområdet till hela Linnéregionen (Kronoberg och Kalmar) .

Det är nu dags för nya utmaningar och förnyelse av Linnéakademien för att mer aktivt kunna agera som brobyggare i regionen.

  • Ett samarbete med IVAs Näringslivsråd inleddes 2016 där Linnéakademien representerar IVAs Näringslivsråd i Kronobergs och Kalmar län. Syftet är att skapa spännande aktiviteter genom att öppna upp våra respektive nätverk för varandra. Vi ser fram emot oanade möjligheter att gemensamt utveckla Linnéregionen.
  • Nya arbetsgrupper och fokusgrupper är under uppstart i Linnéakademien och vi ser fram emot ett starkt engagemang av såväl gamla som nya ledamöter.
  • Linnéakademien noterar också med stor glädje att Kristina Alsér, akademiledamot och landshövding i Kronobergs län, valt Linnéakademien för administrering av det av henne instiftade Pontonjärpriset.
  • Genom Linnéakademiens Forskningsstiftelse kan du främja Linnéuniversitetets forskning och utbildning.
  • Har du synpunkter eller idéer om Linneakademien? Kontakta då Linneakademiens presidium som leder akademiens verksamhet.