Kontakt


Ylva Dandanell, ständig sekreterare, 0705-14 62 72, e-post: ylva.dandanell@lnu.se

Caroline Littlefield Karlsson, administratör 073-231 8660, e-post: caroline.littlefieldkarlsson@lnu.se

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö

Organisationsnummer: 829502-4023

Bankgironummer: 5551-7114