Peter Aronsson


Rector, Linnéuniversitetet

Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet, växte upp i Gemla utanför Växjö.

Han disputerade i historia 1992 vid Lunds universitet och arbetade under många år vid Växjö universitet. Efter tolv år som professor i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet gick Peter tillbaka till Linnéuniversitetet 2013.

Peter är rektor vid Linnéuniversitetet och forskar bland annat om lokal och regional historia, den demokratiska politiska kulturens dynamik, historiedidaktik, historiebruk, och kulturarv.

Han brinner mest för:
- En kunskapsinstitution med djupa internationella rötter i akademisk kultur är viktigare än någonsin för samhälle och individer att finna nyskapande vägar mot framtiden.
- Nya sätt att skapa och mobilisera specialiserad kunskap till innovativa kunskapsmiljöer som möter framtidsutmaningarna formas i samverkan.
- Att skapa respekt och entusiasm för kunskap som ett av samhällets produktiva fundament är avgörande både för ett gott samhällsbygge och innovativ problemlösning.

Webbsida: www.lnu.se