Pontonjärpriset 2017


Pontonjärprisets två första pristagarna utsågs vid Linnéakademiens höstsammankomst på Huseby Bruk den 16 november 2017.

För 2017 års insatser delas tre priser ut: två Årets Pontonjär – skola, där 15 000 kr går till en skola eller klass, och 10 000 kr till en lärare. Dessutom utgår ett pris om 10 000 kronor till ett företag – Årets Pontonjär – näringsliv – som delas ut till ett företag som visat framåtanda och en vilja att överbrygga friktion mellan skola och näringsliv.


Årets Pontonjär, skola – Pia Johansson, Lärare. Hamnedaskolan, Ljungby Kommun.

Foto: Ylva Dandanell 

Pia har genom projektet Mot Nya Höjder arbetat ihärdigt och långsiktigt medvetet med att öka intresset för teknik, naturvetenskap, matematik och programmering hos sina grundskoleelever. Hon har på ett lustfyllt och klokt sätt knutit till sig samverkanspartner via det lokala näringslivet och på så sätt skapat en naturlig dialog mellan skola-näringsliv kring det gemensamma ansvaret för kompetensförsörjning. Samverkan har gett möjlighet att visa upp samarbetet mellan skola-näringsliv såväl nationellt som internationellt.

Läs mer


Årets Pontonjär, näringsliv – Hans Linnér, Ljunghäll AB i Södra Vi.

Hans har ett starkt samhällsengagemang med fokus på att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik och bidrar starkt till att nya innovativa broar byggs mellan skolan, näringslivet o akademien. Inspirerade av projektet Mot Nya Höjder och astronautbesöket hösten 2015 har man dessutom och tillsammans med kommunen instiftat ett stipendium för elever som får två veckors betald praktik för att lära med om industrin och det närliggande näringslivet.