Pontonjärpriset 2019


2019 års mottagare av Pontonjärpriset var Sverker Arnesson på Åkrahällskolan i Nybro samt Nibe Industrier AB, med huvudkontor i Markaryd. Priserna delades ut under en ceremoni i Kalmar den 18 november 2019.

Motiveringar till nomineringar

Pontonjärpristagare – lärare och skola 2019 

Sverker Arnesson är lärare på Hantverksprogrammet Finsnickeri på Åkrahällskolan i Nybro.

I sitt arbete som lärare har han inspirerat sina elever inte bara i finsnickeriets konst utan också bidragit till att de fått intresse för och inblick i entreprenörskap. Flera av hans elever, med rötter både i och utanför Sverige, har nått stora framgångar inom UF, även nationellt. 

Sverker har en stor förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt där entreprenörskap är en metod för att elever ska nå sin fulla potential.

Sverker står för utveckling, innovation och mod och är en förebild för både elever och lärare.

För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Sverker Arnesson en mycket värdig mottagare av denna utmärkelse.

Pontonjärpristagare – näringsliv 2019 

Nibe Industrier AB har som stort och internationellt bolag med huvudkontor i Markaryd tidigt insett styrkan med att arbeta med grundskolan. ”Nibe och dess koncernchef har sedan 30 år årligen bjudit in kommunens grundskoleklasser i årskurs tre till företaget, samt sedan 2017 involverat sig i Mot nya höjder tillsammans med Nobel Prize museum för att öka förståelsen för vilka framtidsmöjligheter det finns inom teknik och naturvetenskap i svensk tillverkningsindustri. Målsättning är nu att vidareutveckla detta samarbete.”

Planering och genomförande har skett i nära dialog med Markaryds kommun, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Nibe har också samordnat besök från skolelever till andra företag i regionen. Utställningarna och företagsbesöken (elva övriga företag) har besökts av över 2000 elever från Kronobergs län under läsåret 2018-2019.

Nibe Industrier AB är en mycket föredömlig och värdig mottagare av Pontonjärpriset – Näringsliv 2019.