Thomas Carlzon


Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar Län, jobbar för att följa länets tillstånd och behov, att främja länets utveckling samt värnar om de nationella målen.

”Som myndighetschef leder man ett län som är ett mini Sverige,” skriver han.

Thomas Carlzon kommer från Älmhult, och arbetade 45 år inom IKEA i olika höga befattningar, senast VD på IKEA AB moderbolag. Hans CV innefattar även styrelseuppdrag, 10 år inom universitetsstyrelsen (LNU, Växjö universitet), insynsråd LST, medlem av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), 3-årigt gymnasium, och 45 års Entreprenörsutbildning IKEA.

Ur ett professionellt perspektiv brinner Thomas mest för affärsutveckling, mentorskap, att utbilda ledarskap och medarbetarskap hållbart, och samhällsbyggande.
Webbsidan: Lansstyrelsen.se
Övrigt: Driver också Carlzon Coaching & Consulting AB