Ann-Charlotte Larsson


Ann-Charlotte Larsson är vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft på Linnéuniversitetet, men det finns många professionella titlar i hennes cv, som började 1984 när hon tog masterexamen i kemiteknik från Lunds universitet. Hennes arbete inom kemiteknik började 1985, och hon var anställd på flera kemi- och teknik industriföretag, inkl. Fläkt Industri AB, ABB Environmental Systems AB, och ALSTOM Power Sweden AB. Hon tog doktorandexamen i kemiteknik från Lnu (då Växjö universitet) 2007, och kom till Lnu 2012 för att ta position som prefekt på Fakulteten för teknik.

Ann-Charlotte har bott i Småland mer än 30 år. Hon tycker att det är viktigt att stödja forskare, aktiviteter och processer för att få bättre projekt, mer pengar och fler möjligheter för forskningsgrupper. Som kvinna inom näringslivs- och universitetsvärlden, brinner hon för att inspirera en ny generation av studenter.

Webbsida: lnu.se