Arbetsgrupper


Akademiens arbete organiseras i olika typer av arbetsgrupper för att på bästa sätt anpassa sin verksamhet till dagsaktuella frågor. Akademien håller årligen två ordinarie sammankomster och anordnar därutöver seminarier med syfte att erbjuda akademiens ledamöter möjligheter att bidra till diskussion och praktisk handling i frågor som gynnar universitetets, samhällets och näringslivets utveckling.