Catherine Legrand


Linnaeus University

Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet föddes i Frankrike och fick sin doktorandtitel från Univ. Toulouse III, Frankrike, och gjorde sin post-doc på Lunds universitet. Catherine bedriver forskning om marina växtplanktons – inklusive giftiga algers – ekologi, fysiologi och diversitet. Hennes forskning omfattar studier om mikrobiella näringsvävar och hur dessa påverkas av externa faktorer.

Hon brinner för forskning inom marin ekologi samt hållbara initiativ genom samarbete med industri och myndigheter.

Hon driver en forskningsgrupp Marina växtplankton – ekologi och applikationer som arbetar med det stora projektet ALGOLAND, som hittar lokala lösningar till problem orsakade av klimatförändringarna.

webbsidan: https://lnu.se/en/research/searchresearch/forskningsprojekt/algoland/

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/marine-phytoplankton-ecology-and-applications/