Framsteg inom forskning och teknik 2018


IVAs Tuula Teeri presenterar om Framsteg inom forskning och teknik, 2018

IVAs vd, Tuula Teeri, fredagen den 25 januari

Fredagen den 25 januari anordnade Linnéakademien, i samarbete med IVAs Näringslivsråd, ett seminarium med Tuula Teeri, VD på IVA. Tuula höll föredrag om ”Framsteg inom Forskning och Teknik 2018”, en mycket spännande presentation över ny kunskap som utvecklats under 2018 och resulterat i produkter och tjänster för att lösa de stora samhällsproblemen. Ett trettiotal personer deltog i seminariet som inleddes med gemensam lunch.

Under dagen ordnade presidiet också ett möte mellan Tuula Teeri och tre studenter från Linnéuniversitetets program ”Innovation through Business, Engineering and Design”, ett internationellt masterprogram som utvecklats som en del av det strategiska samarbetet mellan Linnéuniversitetet och IKEA – The Bridge. Tuula fick möta en student från varje disciplin; Betty Sue Hartigan (Business), Nahian Rahman (Engineering) och Bashir Momeni (Design). Ett spännande samtal om innovation, utbildning och framtidsutmaningar.

Av hundratals intressanta framsteg och innovationer från akademi och företag återfinns ett 30-tal, rikt illustrerade, i IVA-talet Framsteg inom Forskning och Teknik 2018.