GDPR


Hantering av personuppgifter – GDPR
Personuppgifter och den personliga integriteten är viktiga
för oss. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i Sverige och övriga EU.
Vi vill informera dig om hur och varför vi använder
personuppgifter. Vid större förändringar informerar vi via mejl.
 
Varför hanterar vi personuppgifter?
För att vi ska kunna göra ett bra arbete så behöver vi hantera och
behandla personuppgifter. Bland annat administration för Linnéakademien.se, e-inbjudan till evenemang, ekonomi, och anställningsavtal för personal. Vi är ansvariga för de uppgifter vi hanterar som gäller ledamöter, styrelsen och anställda. Då vi dessutom värnar om den personliga integriteten är detta ett viktigt arbete för oss som vi tar på stort allvar. Medlemmar som betalar medlemsavgift till oss eller när personal skriver på anställningsavtal, tackar även ja till vår hantering av personuppgifter.
 
Radera data med personuppgifter
Vi har rutiner för hur vi hanterar personuppgifter. Vi sparar
e-postmeddelanden, dokument och digital information i upp till två år
innan de raderas. När man som medlem eller anställd slutar, raderas alla
personuppgifter som vi inte enligt lag måste bevara, inom två månader
från slutdatumet. Vi måste i undantagsfall, spara information som
innehåller personuppgifter. Det kan vara till exempel uppgifter för att
kunna beräkna pension eller betyg, som vi måste arkivera. Vi har tydliga
rutiner för hur gammal elektronisk utrustning ska återvinnas så att
eventuella personuppgifter raderas.