Frukostmöte

15 febrari Landshövding Peter Sandwall: Läget i länet - nu och framåt. Linnéakademiens forskningsstiftelse - Fredrik Åberg, ordförande. Ternryds utmärkelse - vad innebär den för Linnéuniversitetet - Johan Bergh, professor Lnu.

Frukostmöte

16 mars Frukostmöte Gåtan Sandby borg: finns svaret utanför murarna? Ludvig Papmehl-Dufay, Universitetslektor i Arkeologi på Linnéuniversitetet.

Frukostmöte

En arena för ledarskap och entreprenörskap i Småland Magnus Forslund, ledarskapsforskare på Linnéuniversitetet, berättar om projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” www.ledarkunskap.se  

Frukostmöte

Epic - Innovation  Technology Center med Jonas Lakhall, ordförande Epic.

Kontakt

Adress

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet
351 95 Växjö