Skip to main content

Entreprenörskapsakademi – en kväll i Kalmar

Hur kan vi utveckla och stärka småländskt entreprenörskap? Frågan samlade duktiga entreprenörer från de tre smålandslänen tillsammans med Linnéakademien och IVAs Entreprenörskapsakademi på residenset i Kalmar. Träffen, som var den andra av totalt fyra, ingår i ett samarbete mellan Linnéakademien, IVAs Entreprenörskapsakademi och de tre landshövdingarna i Småland, med särskilt inbjudna entreprenörer från Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län.

Syftet med träffen var att skapa en nulägesbild av Småland utifrån ett entreprenörskapsperspektiv och öka kunskapen och förståelsen för småländskt entreprenörskap. Gruppen delade med sig av erfarenheter för att identifiera utmaningar och möjligheter med småländskt entreprenörskap.

Arbetet utgick från tre fokusområden:

Konsten – om individens entreprenöriella förmåga.

Kulturen – om samhällets attityder till entreprenörskap.

Klimatet – om våra lagar, regelverk och stödsystem för entreprenörskap.

 

Under kvällen fick vi ta del av fantastiska berättelser och goda idéer som tillsammans lägger grunden för nästa träff, då landshövdingen i Jönköping står för värdskapet.

Ett stort tack till alla som bidrog till en engagerande kväll!