Skip to main content

Om Linnéakademien

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte.

Akademien är en brobyggare mellan forskning och utbildning, näringsliv, offentlig verksamhet och andra intressegrupper. Grunden är att nya idéer och ny kunskap genereras i mötet mellan människor från olika områden i samhället.

Akademien är fristående från Linnéuniversitetet, men dialogen med universitetet är grundläggande i Linnéakademiens verksamhet.

Akademien bildades 1999 som Kronobergs Akademi för Näringsliv och Vetenskap. I samband med starten av Linnéuniversitetet år 2010 utökades verksamhetsområdet till hela Linnéregionen (Kronoberg och Kalmar) och namnet ändrades till Linnéakademien för Näringsliv och Vetenskap.

Forskningsstiftelsen

Linnéakademiens forskningsstiftelse har instiftats av Linnéakademien med uppdrag att främja vetenskaplig forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.

Pontonjärpriset

Pontonjärpriset instiftades av Linnéakademiledamoten Kristina Alsér i samband med att hon slutade som landshövding i Kronobergs län. Personer som på ett engagerat, innovativt och hållbart sätt utvecklat samarbetet och minskat avståndet mellan skolan, näringslivet, det offentliga och akademien ska premieras.

Samarbete med IVA

Ett samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) Näringslivsråd

Ett samarbete med IVAs Näringslivsråd inleddes 2016, där Linnéakademien representerar IVAs Näringslivsråd i Kronobergs och Kalmar län.