Skip to main content

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte.

Frukostmöte ”Fokus social hållbarhet i Linneregionen” october 11

Varmt välkomna till Linnéakademiens frukostmöte:

Fokus social hållbarhet i Linneregionen

Hur samverkar socialtjänsten, skolan och polisen för att tidigt fånga barn som riskerar att hamna fel? Goda exempel och tydliga utmaningar. Socialchef Kalmar kommun, Camilla Freedeke   Vi kopplar upp möte ca 10 minuter innan för lite digitalt morgonmingel. Ser fram emot att ses! Länk kan ni hitta på mejlet.

Höstsammankomst 2023 med Alexandra Stråberg

Onsdag 25 oktober kl 16.30

Vad händer – Globalt, nationellt och lokalt

Alexandra Stråberg har stor erfarenhet av omvärldsanalys och strategiarbete från Skanska, Svenskt Näringsliv och Ekonomifakta och hon delar gärna med sig av det hon ser och vad det innebär. Till vardags arbetar hon som Chefekonom på Länsförsäkringar och under presentationen kommer hon att prata om globala trender, nationella utmaningar och lokala effekter. Hon kommer att beröra ämnen som makroekonomi och riskanalys, geopolitik och svåra beslut, höga inflationsberg och djupa ekonomiska dalar. Under presentationen kommer hon att ta oss ut i världen och sedan hem igen till Kalmar och Kronoberg.

  Locale: Linnéuniversitetet, campus Växjö, Södrasalen, House M  

SAVE THE DATE! Entreprenörskapsakademin i Småland – vad hände sen?

Landshövding Maria Arnholm och Linnéakademien bjuder in till: Entreprenörskapsakademin i Småland – vad hände sen?   Tisdag den 28 november, kl. 16.30-20 på residenset