Skip to main content

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte.


Save the dates: 4 sept & 23 okt

Med den intressant och oerhört givande vårsammankomsten på Kalmar läns museum i färskt minne blickar vi nu framåt mot hösten. Vi kommer att ha två fysiska event och vill på detta sätt ge er möjlighet att bereda plats åt dem i kalendern.

Den 4 september träffas vi på Huseby Bruk söder om Växjö och den 23 oktober är det höstsammankomst i Kosta (från kl 16). Väl mött och på återhörande!

Med vänliga hälsningar från Presidiet och programgruppen


Om Sandby borg på Vårsammankomsten

Vid havet på Ölands östra kust ligger en av öns vackraste fornborgar – Sandby borg. Arkeologiska undersökningar av borgen har de senaste åren lett till fantastiska fynd från mellersta järnåldern och den period som kallas för folkvandringstid.

Undersökningarna har även visat att invånarna i Sandby borg under slutet av 400-talet utsattes för en blodig massaker. Vad var det egentligen som hände på platsen för 1500 år sedan?


Frukostmöte 24 april

Under vårens tre frukostmöten presenterar våra nyinvalda ledamöter sig och reflekterar över vad som är de stora utmaningarna och möjligheterna inom deras professionella område.

Tredje frukostmötet är 24 april med Sofia Seifarth och Allan Widman.

Varmt välkomna till frukostmötena som äger rum kl 08.00-08.30, och logga gärna in lite före för småprat.


Vårsammankomsten 6 maj

Vi lever i en omvälvande tid med tilltagande osäkerhet och behov av samarbete och beredskap i såväl Linnéregionen som nationellt. Historiskt har vår region många gånger stått inför osäkra och utmanande situationer.

Varmt välkomna till Linnéakademiens Vårsammankomst måndag den 6 maj 2024 med spännande och tankeväckande föredrag om beredskap i vår samtid och närområde samt efterföljande middag på Kalmar läns museum.

I anslutning till ordinarie akademisammankomst kommer vi att samlas kring temat ”När kriget kommer nära – då och nu”. Hur förbereder man sig för krig? Som individ, organisation, näringsliv och region, hur kan vi förbereda oss i dessa tider för att kunna bidra?

Genom historiska och samtida perspektiv från inbjudna experter från Linnéakademien och regionen fördjupar vi oss i aktuella frågor samt avnjuter varandras goda sällskap.


Frukostmöte 10 april

Under vårens frukostmöten presenterar våra nyinvalda ledamöter sig och reflekterar över vad som är de stora utmaningarna och möjligheterna inom deras professionella område.

Först ut 20 mars var Jesper Andersson och Kerstin Hermansson.

Nästa frukostmöte är 10 april med Åsa Hovrell och Sandra Ruuda.

Därefter blir det frukostmöte 24 april med Sofia Seifarth och Allan Widman.

Varmt välkomna till frukostmötena som äger rum kl 08.00-08.30, och logga gärna in lite före för småprat.


Save the date: Vårsammankomst 6 maj

Årets vårsammankomst äger rum måndag 6 maj på eftermiddagen/kvällen på Kalmar läns museum.

Program och mer detaljerad inbjudan kommer längre fram.

Notera datumet i din kalender!


Samtal om Entreprenörskap i Småland

Den 28 november 2023 var det återträff för ”Samtal om entreprenörskap i Småland” på residenset i Växjö. Det var en uppföljning på förra årets gemensamma satsning på entreprenörskap i Småland med småländska entreprenörer, våra tre småländska landshövdingar, IVAs entreprenörskapsakademi och Linnéakademien.