Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte.

Samtal om entreprenörskap i Småland

Linnéakademien och de tre landshövdingarna i Småland, anordnar tillsammans med IVAs Entreprenörskapsakademi, träffar för särskilt inbjudna entreprenörer i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. …

Vårsammankomsten måndag 2 maj på Norden Machinery – en trevlig kväll

Kontakt

Adress

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet
351 95 Växjö