Skip to main content

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte.


Samtal om Entreprenörskap i Småland

Den 28 november 2023 var det återträff för ”Samtal om entreprenörskap i Småland” på residenset i Växjö. Det var en uppföljning på förra årets gemensamma satsning på entreprenörskap i Småland med småländska entreprenörer, våra tre småländska landshövdingar, IVAs entreprenörskapsakademi och Linnéakademien.