Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv

Linnéakademien för Vetenskap och Näringsliv har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen och skall verka som en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte.

coffee filled white ceramic mug beside brown coffee beans on beige wooden surface coffee filled white ceramic mug beside brown coffee beans on beige wooden surface

Frukostmöte – Måndagen den 12 december kl 08.00 – 08.30

Frukostmöte – Måndagen den 12 december kl 08.00 – 08.30 får vi höra Patrick Hernäng, Hållbarhetschef på Södra Cell, Mönsterås, berätta om ”Industrins bild av konsekvenserna av torkan samt hur vi…
flat lay photography of purple and red leaves flat lay photography of purple and red leaves

Entreprenörskap i Småland

Under 2022 har Linnéakademien drivit ett projekt i samarbete med IVAs Entreprenörskapsakademi och våra tre småländska landshövdingar. Vid fyra tillfällen har 15 småländska entreprenörer träffats…
selective focus photography of orange and brown falling maple leaves selective focus photography of orange and brown falling maple leaves

Höstsammankomst 2022

Linnéakademiens höstsammankomst hölls den 24 oktober på Videum i Växjö. På mötet valdes nya presidieledamöter från 2023 då Håkan Isfalk tar över som preses och Anna Blom kommer in som ny vice pr…

Kontakt

Adress

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet
351 95 Växjö