Skip to main content

Samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) Näringslivsråd

Linnéakademiens har sedan 2016 ett samarbetsavtal med IVAs Näringslivsråd, som innebär att vi representerar IVAs Näringslivsråd i Kronobergs och Kalmar län. Samarbetet är extra roligt eftersom Linnéakademiens uppdrag och stadgar är inspirerade av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Syftet med samarbetet är att skapa givande aktiviteter och att marknadsföra och öppna upp våra respektive nätverk för varandra. 

Som ledamot i Linnéakademien har du också tillgång till IVAs seminarier och nyhetsbrev som du hittar här: IVAs hemsida.

Vill du veta mer om samarbetet?

Preses:
hakan.isfalk@skanska.se

Ständig sekreterare: 
daniel.alvunger@lnu.se