Samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) Näringslivsråd

Linnéakademiens har sedan 2016 ett samarbetsavtal med IVAs Näringslivsråd, som innebär att vi representerar IVAs Näringslivsråd i Kronobergs och Kalmar län. Samarbetet är extra roligt eftersom Linnéakademiens uppdrag och stadgar är inspirerade av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Syftet med samarbetet är att skapa givande aktiviteter och att marknadsföra och öppna upp våra respektive nätverk för varandra. Preses är adjungerad till Näringslivsrådets styrelse.

Som ledamot i Linnéakademien har du också tillgång till IVAs seminarier och nyhetsbrev som du hittar här: IVAs hemsida.

Vill du veta mer om samarbetet?

Kontakt

Adress

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet
351 95 Växjö