Skip to main content

Programgrupp

Linnéakademiens styrka är våra ledamöter och de nätverk de representerar. Ett sätt att fånga engagemanget hos ledamöterna är genom arbetsgrupper inom olika områden. Ett exempel är Programgruppen som föreslår och planerar programinnehåll för frukostmöten, sammankomster och övriga aktiviteter. Årets tema ska vara vägledande för programgruppen.

Ta gärna kontakt med någon av deltagarna i programgruppen om du har förslag eller önskemål om programinnehåll.

Programgruppen består under 2024 av följande ledamöter:

Linda Peterson, ordförande,

Mari Kadowaki

Sofie Magnusson