Skip to main content

Stöd Linnéuniversitetet

Linnéakademiens forskningsstiftelse har instiftats av Linnéakademien med uppdrag att främja vetenskaplig forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.

Linnéakademiens forskningsstiftelses uppdrag är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs inom Linnéuniversitetet. Stiftelsens ändamål ska främst tillgodoses genom anslag till forskning och utbildning eller annat som gagnar Linnéuniversitetet. Medel kan även anslås för att främja omsättning av forsknings- och utbildningsresultat i praktisk handling.