Skip to main content

Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter och väljs, på förslag från presidiet, bland Linnéakademiens ledamöter på ordinarie sammankomst. 

Valberedningen förbereder och lämnar förslag till:

 • val av preses, vice preses, ständig sekreterare och skattmästare i presidiet,
 • val av revisorer,
 • val av styrelseledamöter för Linnéakademiens forskningsstiftelse
 • utöver detta lämnar valberedningen, till presidiet för beredning, sFöljande personer valdes till valberedning:
  Anna Person, ordförande 2 àr, t.o.m. 2025
  Louise Östlund, omval 2 àr, t.o.m. 2025
  Kay Svensson, nyval 3 ar, t.o.m. 2026
  Ann-Christin Bayard är vald ledamot t.o.m 2024

Ledamöter i akademien välkomnas att, senast 15 maj, lämna skriftligt motiverade förslag på inval av nya ledamöter till valberedningen. Använd gärna e-post: valberedning@linneakademien.se 

Nya ledamöter:

Följande personer valdes in som ledamöter i Linnéakademien, 2023: 
Jesper Anderson, Linnéuniversitetet
Kerstin Hermansson, Swedbank
Asa Hovrell, Södra och Riksteatern Växiö
Sandra Ruuda, Svenska ridsportförbundet
Sofia Seifarth, Region Kalmar län
Allan Widman, Landshövding Kalmar län