Skip to main content

Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter och väljs, på förslag från presidiet, bland Linnéakademiens ledamöter på ordinarie sammankomst. 

Valberedningen förbereder och lämnar förslag till:

  • val av preses, vice preses, ständig sekreterare och skattmästare i presidiet,
  • val av revisorer,
  • val av styrelseledamöter för Linnéakademiens forskningsstiftelse
  • utöver detta lämnar valberedningen, till presidiet för beredning, skriftligt motiverade förslag på nya ledamöter i Linnéakademien.

Följande ledamöter ingår i valberedningen 2023:

David Svensson, ordförande

Louise Östlund, ledamot

Ann-Christine Bayard, ledamot

Anna Persson, ledamot

Ledamöter i akademien välkomnas att, senast 15 maj, lämna skriftligt motiverade förslag på inval av nya ledamöter till valberedningen. Använd gärna e-post: valberedning@linneakademien.se