Skip to main content

Presidium

Linnéakademiens verksamhet leds av ett presidium som består av:

Håkan Isfalk, preses,
hakan.isfalk@skanska.se
070-627 88 92

Anna Blom, vice-preses,
anna.k.blom@outlook.com
070-600 03 39

Hans Svegmar, skattmästare
hans@affarsradgivarna.se
070-811 16 70

Daniel Alvunger, ständig sekreterare
daniel.alvunger@lnu.se
0480-44 67 61
Fredrik Åberg, ledamot och suppleant