Presidium

Linnéakademiens verksamhet leds av ett presidium som består av:

Beatrice Kämpe Nikolausson, preses
beatrice.kampenikolausson@lfkronoberg.se
072-566 22 21

Håkan Isfalk, vice preses,
hakan.isfalk@skanska.se
070-627 88 92

Hans Svegmar, skattmästare
hanssveg@gmail.com
070-811 16 70

Ylva Dandanell, ständig sekreterare
ylva.dandanell@lnu.se
0705-14 62 72

Caroline Littlefield Karlsson, administratör
caroline.littlefieldkarlsson@lnu.se
0480-447325

Kontakt

Adress

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet
351 95 Växjö