Skip to main content

Lär känna våra ledamöter

Här presenteras några av Linnéakademiens ledamöter: människor med akademisk bakgrund och ledare inom näringslivet i regionen. Det nätverk som Linnéakademien representerar har stor betydelse för universitetet, näringslivet och den offentliga verksamheten i regionen. 

Daniel Alvunger
Linnéuniversitetet

Daniel Alvunger är universitetslektor i pedagogik på Linnéuniversitetet. 

”Jag är dekan vid fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet, vilket innebär att jag är med och leder och utvecklar utbildning, forskning och samverkan inom välfärdens professioner och civilsamhällets aktörer för en hållbar, demokratisk och trygg samhällsutveckling. Min egen forskning och undervisning handlar om pedagogik och yrkeskunnande, läroplansteoretiska perspektiv på yrkesutbildning samt yrkeslärarutbildning och lärarprofessionalism.” 

Daniel är född i Kalmar och uppvuxen i Smedby, ett litet samhälle utanför stan. Han har en gymnasielärarexamen i svenska och historia och är filosofie doktor i historia från Lunds universitet. Efter sin forskarutbildning har David fortsatt min forskarbana inom pedagogiken och är professor i pedagogik.   

Vilka frågor brinner du mest för professionellt? 

”För mig är utbildning, social omsorg och trygghetsskapande arbete grunden för ett hållbart samhälle. Där är vår forskning och utbildning mycket viktig eftersom de hjälper oss att möta olika samhällsutmaningar.”

webbsidan:  https://lnu.se/personal/daniel.alvunger/

Jesper Andersson
dekan för fakulteten för teknik vid Linneuniversitetet

Jesper är Professor i programvaruteknik och har lång erfarenhet av utbildning och forskning både inom akademin och i samverkan med näringslivet och andra samhällsaktörer. Samverkan mellan akademin, näringsliv och övriga samhällsaktörer ser Jesper som självklara delar i arbetet med att etablera en teknisk högskola vid linneuniversitet.

Maria Arnholm
landshövding i Kronobergs län

Maria Arnholm är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Kronobergs län

Uppväxt i Kungälv, hennes bakgrund är i statsråd, partisekreterare och VD. Har studerat juridik.

Professionellt brinner Maria mest för kommunikation och ledarskap. 

 

Peter Aronsson
REKTOR, LINNÉUNIVERSITETET

Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet, växte upp i Gemla utanför Växjö.

Han disputerade i historia 1992 vid Lunds universitet och arbetade under många år vid Växjö universitet. Efter tolv år som professor i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet gick Peter tillbaka till Linnéuniversitetet 2013.

Peter är rektor vid Linnéuniversitetet och forskar bland annat om lokal och regional historia, den demokratiska politiska kulturens dynamik, historiedidaktik, historiebruk, och kulturarv.

Han brinner mest för:
- En kunskapsinstitution med djupa internationella rötter i akademisk kultur är viktigare än någonsin för samhälle och individer att finna nyskapande vägar mot framtiden.
- Nya sätt att skapa och mobilisera specialiserad kunskap till innovativa kunskapsmiljöer som möter framtidsutmaningarna formas i samverkan.
- Att skapa respekt och entusiasm för kunskap som ett av samhällets produktiva fundament är avgörande både för ett gott samhällsbygge och innovativ problemlösning.

Webbsidawww.lnu.se

Christine Bergkvist Björklund
Polisen

Polisområdeskommunikatör

Kristoffer Björneklint
Söderberg & Partners

Kristoffer Björneklint är en Senior Private Banker på Söderberg & Partners. 

Han har hjälpt förmögna familjer med rådgivning i drygt 20 år. Allt som rör investeringar, ägande, familjen eller andra stora och små frågor.

Kristoffer kommer ifrån Kalmar med utbildning i ekonom.

Professionellt brinner han mest för långsiktigthet och förtroende, och miljö. 

https://www.linkedin.com/in/kristoffer-bj%C3%B6rneklint-13ba251a/

Agneta Bladh
F.D. REKTOR, KALMAR UNIVERSITETET

Agneta Bladh var rektor på Kalmar Universitet, 2004 – 2009. Hon är ursprungligen från Ljungbyholm, Kalmar Län, och nu är styrelseledamot i ett antal styrelser i Sverige, bl.a. ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och ledamot i Entreprenörskapsforums styrelse, och utomlands (Magna Charta Observatory Council i Bologna), samt utför utredningar och utvärderingar i Sverige och andra länder (Internationaliseringsutredningen i Sverige som avslutas 31/10 2018). Hon tog doktorandexamen i statsvetenskap (1988), och brinner mest för att arbeta med högre utbildning och forskning, helst i ett internationellt perspektiv.

Annelie Blezell
Regionsansvarig Stockholms län, CirEko
Annelie Blezell är projektledare och regionsansvarig för Stockholm i ett eu-projekt om cirkulära affärsteg. https://cireko.se/
Anna Blom
Anna Blom Consulting

Anna driver det egna bolaget Anna Blom Consulting, där hon arbetar med strategisk rådgivning till VDar och styrelser. Hon innehar även ett antal styrelseuppdrag, bla ordförande i Almi Företagspartner Kalmar län och ordförande Företagarna Västervik.

Hon har dessförinnan varit VD på Länsförsäkringar Kalmar län och arbetat i ledande positioner inom LRK Konsult (numera Ludvig & Co) och Nordea. Hon har stor styrelseerfarenhet, både som ordförande och ledamot. Anna är i grunden jurist med en jur.kand-examen från Stockholms Universitet och har tidigare arbetat som bankjurist på Svenska Bankföreningen och som affärsjurist på Skandia.

Anna brinner för regional utveckling och regional tillväxt och för hållbarhet i olika delar. Hon gillar och tror på att leda med utgångspunkt i vision och värderingar och drivs av att arbeta med perspektivet kundnytta som högsta prioritet. Hon är engagerad i många olika nätverk och samverkar gärna tillsammans med andra och arbetar gärna i uppdrag där hon också har möjlighet att bidra till samhällsnytta. Vidare så är hon engagerad i jämställdhetsfrågor utifrån ett näringslivsperspektiv.

Marcus Brunskog
BRUNSKOGGRUPPEN AB AB

Marcus Brunskog kommer från Ljungby och är utvecklingsstrateg för Mot nya Höjder& ägare till Brunskoggruppen AB. Med en utbildning från Linnéuniversitetet och Lunds universitet, jobbar Marcus med logistik och kompetensförsörjning. Han brinner mest för matchningen mellan akademi och näringsliv.


Webbsidor: https://www.brunskog.se/ ; http://motnyahojder.com/


Ylva Dandanell
Senior Rådgivare, Linnéuniversitetet

Ylva Dandanell är senior rådgivare på Linnéuniversitetet och ansvarig för fundraising. Ylva är ständig sekreterare för Linnéakademien och ledamot i styrelsen för Linnéakademiens forskningsstiftelse.

Ylva är agronomie doktor i livsmedelsvetenskap med lång erfarenhet av att driva och utveckla samarbeten mellan akademi, näringsliv och omgivande samhälle.

Ylva brinner för att bidra till att universitetet blir en självklar samarbetspartner och motor för kunskap och utveckling i samhället.

website: https://lnu.se/personal/ylva.dandanell/ 

Thomas Davidsson
Kalmar Kommun

Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar, verkar för ett expansivt Kalmar och att få företag att växa och etablera sig i regionen. Thomas kommer från Kalmar och har 30 års bakgrund som företagsledare. Han brinner mest för näringslivsfrågor.

”Kalmar är i kraftig expansion och återigen får vi med detta pris en bekräftelse på hur duktiga våra företagare är. Hårt arbete lönar sig och i detta fall i form av nyanställningar och goda resultat för företagen.” – sa Thomas i ett pressmeddelande på Kalmar.se.

Webbsidan: www.kalmar.se

Stina Franzen
Almi Kalmar län

Stina Franzen, rådgivare på Almi Kalmar län, är ursprungligen från Västervik men har mellanlandat på många olika ställen inom och utanför Sverige innan hon flyttade till Kalmar år 2000. Hennes bakgrund är media- och kommunikation och hon började sin karriär inom McDonalds för att sedan gå vidare inom kundservicebranschen via bank och försäkring, först som skadechef och sedan affärsutvecklingschef på Länsförsäkringar Kalmar län innan hon landade på Almi Kalmar län.

På Almi jobbar Stina med att vägleda företag i länet på deras tillväxtresa.

Stina drivs av att se företag och verksamheter utvecklas, växa och klara av saker de inte gjorde innan.

Webbsidan: www.almi.se 

Göran Fremrot
Linnéakademiens Forskningsstiftelse, Styrelseledamot

Göran Fremrot kommer från Västernorrland, och har Civilingenjörsutbildning från Chalmers Tekniska Högskola, MBA-examen från Handelshögskolan Göteborg. Han är Styrelseledamot i Linnéakademiens Forskningsstiftelse och är Fd VD på Videum. Han har även varit försäljningschef hos Bixia, Marknadschef på Växjö Energi, och Konsultkontorschef.

Göran brinner för att utveckla Linnéuniversitet och verksamheter runt universitetet. Just nu fokuserar Göran på att ytterligare utveckla Forskningsstiftelsen samt att starta upp en civilingenjörsutbildning inom LNU.

Lena Fritzen
Linnéuniversitetet

Lena Fritzén är Seniorprofessor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.

Mitt forskningsområde är ledarskapets och lärandets villkor inom offentlig sektor. Jag har varit prefekt och prorektor vid Växjö universitet och Linnéuniversitetet. Som verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelser ansvarar jag bland annat för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i stiftelsens verksamhet.

Jag är uppvuxen i Agunnaryd och har tagit studenten i Ljungby. Efter avlagd mellanstadielärarexamen i Växjö arbetade jag som lärare och fortbildare vid Malmö högskola och Högskolan i Växjö. Jag har disputerat i pedagogik vid Lunds universitet.

Jag är uppvuxen i Agunnaryd och bor sedan många år i Kalvsvik som ligger ett par mil söder om Växjö.

Att bidra till att den forsknings- och utbildningsstiftelse som bildades av Ingvar Kamprad 2011 ska göra mesta möjliga samhällsnytta för äldre, entreprenörskap och miljön.

 https://familjenkampradsstiftelse.se

Marie Fuhr-Ohlsson
Swedbank

Marie Fuhr Ohlsson är chef på Swedbank, och ansvarar för Swedbanks verksamhet i Kalmar, Nybro, Emmaboda, och Torsås kommuner. Hon är ursprungligen från Ryd, och har lång erfarenhet inom banken, med interna utbildningar där. Ur ett professionellt perspektiv brinner Marie för att jobba med affärer och utveckling av, medarbetare och kunder.

Webbsidan: swedbank.se

Ann Fust
F.D. rådsdirektör VR

Ann Fust är konsult, tidigare rådsdirektör VR och universitetsdirektör Uppsala och förvaltningschef Högskolan i Kalmar. 

Hennes bakgrund är socionom, och arbetar mest med organisationsutveckling och ledarskap, samt styrelseuppdrag.

Ann kommer från Småland, närmare bestämt Alsterbro i Nybro kommun. Hon har bott i Kalmar och Stockholm. 

Ann brinner för samverkan kring forskning och utbildning mellan universitet/högskolor och samhället i övrigt. Detta tar sig bl a uttryck i att hon är ordförande för Vetenskap och Allmänhet. Mötesplatser mellan organisatoner och människor ger förutsättningar för utveckling! 

Åsa Hovrell
Södra

Åsa Hovrell, Chef kommunikationsutveckling, Södra

https://www.sodra.com/sv/se/

Håkan Isfalk
Marknadschef på Skanska

Håkan Isfalk jobbar som marknadschef för Skanskas husverksamhet i Sverige. Husverksamhetens har två affärsområden projektutveckling och entreprenadtjänster. Produktområdena är huvudsakligen bostäder, industri, kontor, sjukhus och samhällsfastigheter.

Håkan har lång erfarenhet inom entreprenad, projektutveckling och fastighet. Har tidigare arbetet bla som Regionchef och distriktschef på Skanska. Är född och uppvuxen i Linköping och är utbildad på Linköpings universitet, bor i Kalmar. Har senaste åren arbetat mycket med hållbarhet och framförallt klimatomställningen inom byggbranschen samt mångfald och inkluderingsfrågor.


Ann-Christine Johansson
ACCOM AB

Ann-Christine Johansson arbetar numera som Senior konsult, i styrelser och tidigare i ledande befattningar inom ett antal olika branscher. Hon föddes i Södra Ljunga, Småland och har varit Småland trogen nästan hela tiden. Hon tog socionomexamen i Lund och har även flera kurser både i Sverige och USA samt en magisterutbildning i Ledarskap för förbättring av Hälso- och sjukvården, Växjö universitet.

Ann-Christine har framförallt jobbat inom utbildning (ex skolchef i Alvesta och direktör i AMUGruppen), media (VD och ansvarig utgivare AB Smålänningen) och hälso- och sjukvård (sjukvårdsdirektör i Värnamo). Hon brinner för samarbete mellan akademi och företag/kommun framförallt inom ledarskap och styrning, förbättringskunskap, systemets utveckling och kommunikation så att företag och människor kan utvecklas och bo även på ”landet”.

Bibbi Johansson
Kalmarhem AB

Bibbi Johansson

VD, Kalmarhem AB,

https://kalmarhem.se/

Lars Johansson
Hedersmedlem

Mari Kadowaki
ProfilGruppen Extrusions AB

Mari Kadowaki är Verkställande direktör för ProfilGruppen Extrusions AB. 

Lång erfarenhet från den internationellt konkurrensutsatta delen av tillverkningsindustrin. 
15 år med batterier, lika lång erfarenhet från svenska tillverkningsenheter inom Electrolux och SKF. 
Numer styrelseledamot i börsnoterade GARO AB Gnosjö som bl a utvecklar laddare till elbilar. 
Nosat på start-up bolagens värld som ekonomichef för ett halvledarmaterialbolag avknoppat från LiU. 
Har en civilingenjörsexamen från Industriell Ekonomi, LiTH, med internationell och industriell marknads strategisk inriktning.

Som vice ordförande i Teknikföretagen och ordförande här i Region Öst brinner Mari för frågor som rör svensk industriell konkurrenskraft. 

Regionalt engagemang förnärvarande som insynsledamot i Länsstyrelsen i Kalmar län samt arbete inom Sydsvenska Handelskammaren sedan 2011. Tidigare 7 års som ordförande i Almi Kalmar län och ledamot i Tjustbygdens Sparbank. 

https://www.saftbatteries.com/ 


Beatrice Kämpe-Nikolausson
Länsförsäkring i Kronoberg

Beatrice Kämpe Nikolausson jobbar som Verkställande direktör för Länsförsäkring Kronoberg. Länsförsäkring Kronoberg bedriver verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.   

Bakgrund: Beatrice har lång erfarenhet från olika uppdrag inom industrin, bland annat som vd på  Munksjö, Aspa Bruk och på Alstom AQCS. Dessförinnan ledande befattningar inom 
Södra Skogsägarna & Södra Cell, som Supply Chain Director, Inköpsdirektör, Produktivitetsdirektör, Ekonomidirektör, Projektchef, Projektledare, Redovisningschef och Controller. Sedan 2014 har hon varit vd för Länsförsäkring Kronoberg, med verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Utbildning:
Ekonomiemagister Linnéuniversitetet i Växjö
Majors: Accounting, Behaviour & Organization
Minors: Banking & Finance på Cardiff Business School i Wales

Beatrice kommer ifrån Växjö (tidigare Fliseryd). Hon brinner mest för att skapa en miljö som, med utgångspunkt från genuina värderingar, uppmuntrar till en hållbar utveckling av verksamhet, medarbetare och den miljö som vi lever, bor och verkar i. Att hitta arbetssätt som möjliggör ett digitalt och analogt samskapande och lärande mellan medarbetare, kunder och samarbetspartner.

Ann-Charlotte Larsson
Linnéuniversitetet

Ann-Charlotte Larsson är vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft på Linnéuniversitetet, men det finns många professionella titlar i hennes cv, som började 1984 när hon tog masterexamen i kemiteknik från Lunds universitet. Hennes arbete inom kemiteknik började 1985, och hon var anställd på flera kemi- och teknik industriföretag, inkl. Fläkt Industri AB, ABB Environmental Systems AB, och ALSTOM Power Sweden AB. Hon tog doktorandexamen i kemiteknik från Lnu (då Växjö universitet) 2007, och kom till Lnu 2012 för att ta position som prefekt på Fakulteten för teknik.

Ann-Charlotte har bott i Småland mer än 30 år. Hon tycker att det är viktigt att stödja forskare, aktiviteter och processer för att få bättre projekt, mer pengar och fler möjligheter för forskningsgrupper. Som kvinna inom näringslivs- och universitetsvärlden, brinner hon för att inspirera en ny generation av studenter.

www.lnu.se 

Catherine Legrand
akademichef för Akademin för företagande, innovation och hållbarhet,Högskolan i Halmstad

Catherine Legrand, Catherine Legrand är akademichef för Akademin för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad sedan januari 2021. Samtidigt bedriver hon forskning som professor vid Linnéuniversitetet. Forskningen bedrivs på mikrober vilka påverkar energiflöde och mångfald i akvatiska ekosystem i relation till övergödning och klimatförändringar. Forskningen fokuserar på innovation, som handlar om mikroalger och deras användning för att uppnå ”Sustainable Blue Growth” (t.ex. rening av luft och vatten, förnybar energi, högvärdiga produkter, cirkulär ekonomi). Catherine var prorektor vid Linnéuniversitetet 2016-2020. Hon tog doktorandexamen i limnologi (1993, Univ. Toulouse III, Frankrike.

Helhetsperspektiv, samspelet mellan vetenskap, människor och tvärfunktionella team driver henne.

webbsidan: https://lnu.se/en/staff/catherine.legrand/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/marine-phytoplankton-ecology-and-applications/

https://www.umu.se/en/ecochange/about-ecochange/
https://lnu.se/en/eemis/

Johan Lorentzon
Handelsbanken

Johan Lorentzon, Länschef på Handelsbanken, född och uppvuxen i Vislanda utanför Växjö. Han tog kandidatexamen i Ekonomi med inriktning logistik från Växjö universitet, med en utbytestermin på Irland.  Johan har varit kontorschef i Handelsbanken på olika orter sedan han var 25 år. Nu ansvarar han för Handelsbankens verksamhet i Kalmar län.

Professionellt brinner Johan mest för ”att få och se människor runt om kring mig att växa. Älskar att göra affärer, drivs av att göra skillnad.”

Webbsidan: www.handelsbanken.se/kalmar Björn Nelson
Nelson Dialog och Utveckling

Nelson Dialog och Utveckling

Elizabeth Peltola
Älmhults kommun

Elizabeth Peltola kommer ursprungligen ifrån Diö, Älmhults kommun. Hennes professionell bakgrund är som personvetare med inriktning mot sociologi, vårdutvecklare inom landstinget Kronoberg, och verksamhetsledare inom handikapprörelsen. Nu är hon ordförande för kommunstyrelsen och kommunens övergripande moderbolag Elmen AB. Professionellt brinner hon mest för strategisk långsiktigt hållbar utveckling av samhället med fokus på näringslivets villkor.

Webbsida: http://www.almhult.se/sv/kommunen/organisationochpolitik.4.734806d8142dbd9041c340f.html

Anna Persson
Executive search, Re-Source AB

Anna Persson är grundare och delägare av Re-Source AB, ett bolag som stöttar kunderna med Executive search, chefsrekrytering och affärsutveckling.

Anna föddes i Eskilstuna och är uppvuxen i Växjö. Hon har en examen från marknadsföringsprogrammet på ekonomihögskolan vid Växjö Universitet. 

Vilka frågor brinner du mest för professionellt? 

Jag vill jobba nära mina kunder. För mig är det viktigt att lära känna kundens verksamhet och förstå kundens utmaningar, då kan vi leverera ett mervärde och inte bara en chefsrekrytering. Sen brinner jag också för Ung Företagsamhet, de gör fantastisk nytta för våra ungdomar!

webbsidan: www.re-source.se

Carl Wilhelm Ros
Ericsson

F.D. Senior Executive Vice President, Ericsson

Sandra Ruuda
Mitt bästa LedarJag

Sandra Ruuda jobbar som konsult i Mitt bästa LedarJag samt är ordförande i Svenska Ridsportförbundet samt är ordförande i Artico AB.

Sandra drivs av att utveckla människor och organisationer. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling. Med en positiv anda som byggs på möjligheter tar hon sig gärna an tuffa utmaningar.

Det stora intresset för ridsport har hängt i hela livet och fortfarande tillbringas mycket av fritiden i stallet.

Foto: Mattias Burling

Sofia Seifarth
Region Kalmar

Sofia Seifarth är Basenhetschef för Näringsliv och kultur på Regional utvecklingsförvaltning, Region Kalmar län.

Sofia är kulturvetare och disputerad vid Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet. Hon har varit forskningschef och biträdande museichef på Arbetets museum i Norrköping, och chef för avdelningen Samling, dokumentation och forskning på Tekniska museet i Stockholm. Hon har även varit VD på Visualiseringscenter i Norrköping samt haft ett flertal styrelseuppdrag.

Möjligheten att göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling är det Sofia uppskattar mest i sina uppdrag.

Jörgen Sjöstrand
Väderstad AB

Jörgen Sjöstrand, CEO på Väderstad AB är en ”Smålänning,” och växte upp på landet i Nöttebäck. Han fick universitetsexamen från Växjö Högskola (nu LNU) i maskinteknik och studerade sedan två år företagsekonomi. I nio år var Jörgen platschef på Volvo i Braås, och  2018 började han på Väderstad AB, ett företag som tillverkar och säljer lantbruksutrustning.

När han inte är på jobbet, ägnar sig Jörgen bland annat åt långdistanscykling. I somras gjorde han en cykeltur, Sverige till Paris, för barncancerfonden.

Webbsidan: https://www.vaderstad.com/se/ 

Hans Svegmar
Nordea

F.D. Kontorschef

David Svensson
Linnéuniversitetet

David Svensson, Avdelningschef Linnéuniversitetet. Tidigare VD för Videum AB och tidigare Regionchef för Sydsvenska Handelskammaren. Han har en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap från Växjö universitet och en universitetsexamen i programmering och systemering från Lunds universitet, samt företagsekonomi och marknadsföring vid University of Aberdeen i Skottland. Utöver detta har David deltagit i International Visitors Leadership Programme (U.S. State Department), EFLs utbildning Affärsutveckling, LMIs Ledarskapsutbildning och Svenska Managementgruppens utbildning Chef över chefer.
David har fokus på samverkan och organisationsutveckling. På fritiden är det segling på Västkusten som prioriteras.

Kay Svensson
Linnéuniversitetet, Externa Relationer

Sedan 2020 arbetar jag som chef vid avdelningen för externa relationer på Linnéuniversitetet. Det är ett uppdrag som spänner över breda fällt från internationella samarbeten globalt över en bred palett av samverkan med externa aktörer lokalt, regionalt och nationellt till frågor om extern forskningsfinansiering, nyttiggörande av forskningsresultat, uppdragsutbildning och ett systematiskt arbete med våra alumner.

Det är vitala områden för Linnéuniversitetet och kopplar rakt in i akademins fokus.

I mitt professionella bagage med mer än 30 år vid Uppsala universitetet bär jag med mig rika erfarenheter av arbete i skärningspunkterna mellan strategiskt arbete inom fakulteterna för teologi, lärarutbildning och språk, internationella frågor och samverkan bland annat i form av uppdragsutbildning. Hann med olika tjänster och landade de sista tio åren in som biträdande universitetsdirektör.

Innan jag kom LNU hann jag i mer än 25 år arbeta i ett europeiskt utbildningsprojekt kring en masterutbildning inom humanitärt biståndsarbete (NOHA-programmet), starta Uppsala universitets representationskontor i Vietnam och aktivt arbete med att öka antalet studentbostäder i Uppsala.

Catharina Värendh Boson

Catharina Värendh Boson kommer från Växjö-regionen och har en bakgrund som civilekonom. Har styrelseuppdrag och diverse andra uppdrag. Har tidigare varit VD på Almi Kronoberg AB. 

Kajsa Wejryd

Kajsa Wejryd, lärare och skolledare, har varit rektor, utbildningschef, och förvaltningschef inom skolområdet förskola – vuxenutbildning. Kajsa har bland annat varit förvaltningschef i Uppvidinge och Tingsryd. Den senaste tjänsten var som chef för de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Under en period var hon även revisionskonsult inom Öhrlings Pwc. Hennes bakgrund och utbildning är mellanstadielärare, speciallärare och skolledarutbildning.

Kajsa kommer ursprungligen från Björneborg (Värmland) och är uppvuxen i Surahammar (Västmanland) med studier i Uppsala. Kajsa, nu pensionär, har varit yrkesverksam I Västerås, Nacka, Uppvidinge, Tingsryd och Uppsala där hon bor.

Vad brinner hon mest för professionellt?
”När jag arbetade var elevens välbefinnande och skolresultat det viktigaste. Sedan gällde det att kunna bidra till en väl fungerande organisation med en stabil ekonomi.”

Peter Westher

F n är Peter Förvaltare för Stiftelsen Kalmar Handlande Borgares Donationsfond. 

Allan Widman
Landshövding i Kalmar län

Allan Widman 59 år. Jur kand, tidigare advokat. Fd riksdagsledamot med uppdrag inom försvar och säkerhet. Nu landshövding. Reservofficer och kapten i artilleriet.

Fritidsintressen. Historia, vandring, kallbad och natur.

Fredrik Åberg
Företagsfabriken

Jur kand vid Stockholms universitet 1986. SEB, Merchant banking 1988–2000, distriktschef SEB i Kronoberg och Kalmar län under åren 2000–2008. Mellan 2008–2012 chef för DNB södra Sverige i Malmö. Från 2012 till 2020 General Manager för DNB i Danmark med placering i Köpenhamn.  

Aktuella uppdrag är Ordförande i styrelsen för Företagsfabriken och Ordförande i Styrelsen för Linnéakademiens forskningsstiftelse. Sedan några år är jag styrelseledamot i APP Fastigheter AB.

Norsk Honorär Generalkonsul för Skåne & Blekinge län med konsulat i Malmö.

Mina intressen är samhällsfrågor, regional utveckling och näringsliv.

Gift med sjuksköterska Suzanne bor i Växjö vi har barn i Stockholm, Göteborg och Malmö. Barnbarn i Malmö och Göteborg.

Louise Östlund
VD Kalmar Science Park AB

 Louise Östlund är VD på Kalmar Science Park AB

 Kalmar Science Park bedriver sitt verksamhetsområde inom innovation och tillväxt, i såväl start-up som scale-up bolag.

Född och uppväxt i Kalmar, Louise är forskarutbildad till Tekn. Dr. i datavetenskap med inriktning informationssäkerhet, och disputerad vid Blekinge Tekniska Högskola. Tidigare har hon arbetat som informationssäkerhetskonsult i IT-bolaget Omegapoint.

Professionellt, brinner Louise mest för  att se till att vi verkligen nyttjar och bygger vårt innovationsstödssystem på rätt sätt så att vi gynnar tillväxten av framtidens företag.

Louise sitter som fullmäktigeledamot i Sydsvenska Handelskammaren, extern styrelseledamot i Linnaeus University Holding AB med dess dotterbolag, ledamot i ledningsgruppen för IHM Business Schools eCommerce Manager utbildning i Kalmar, samt ingår sedan 2021 i Linnéakademiens valberedning.