Lär känna våra ledamöter

Här presenteras några av Linnéakademiens ledamöter: människor med akademiska bakgrunder och ledare inom näringslivet i regionen. Det nätverk som Linnéakademin representerar har stor betydelse för universitetet, näringslivet och den offentliga verksamheten i regionen. 

Kristina Alser
SENIOR KONSULT/STYRELSEPROFFS

Kristina Alsér, Senior Konsult, styrelseproffs och tidigare landshövding i Kronobergs län, växte upp i Linköping, och är sedan tidigt 80-tal smålänning och landsbygdsbo. Hennes verksamhetsområden är styrelseproffs, ledning och organisation. Hon är samhällsengagerad och bidrar gärna till att broar byggs mellan samhällets olika aktörer, näringslivet och akademien.

Hennes utbildning och bakgrund är ekonomi med marknadsinriktning, och var tidigare VD för miljöteknikföretag och landshövding. Kristina brinner mest för att bidra till bättre förutsättningar för företag och människor som vill leva, verka och bo utanför storstadsregionerna.

Webbsidan:  https://twitter.com/kristinaalser?lang=en 

Maria Arnholm
landshövding i Kronobergs län

Maria Arnholm är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Kronobergs län

Uppväxt i Kungälv, hennes bakgrund är i statsråd, partisekreterare och VD. Har studerat juridik.

Professionellt brinner Maria mest för kommunikation och ledarskap. 

 

Peter Aronsson
REKTOR, LINNÉUNIVERSITETET

Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet, växte upp i Gemla utanför Växjö.

Han disputerade i historia 1992 vid Lunds universitet och arbetade under många år vid Växjö universitet. Efter tolv år som professor i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet gick Peter tillbaka till Linnéuniversitetet 2013.

Peter är rektor vid Linnéuniversitetet och forskar bland annat om lokal och regional historia, den demokratiska politiska kulturens dynamik, historiedidaktik, historiebruk, och kulturarv.

Han brinner mest för:
- En kunskapsinstitution med djupa internationella rötter i akademisk kultur är viktigare än någonsin för samhälle och individer att finna nyskapande vägar mot framtiden.
- Nya sätt att skapa och mobilisera specialiserad kunskap till innovativa kunskapsmiljöer som möter framtidsutmaningarna formas i samverkan.
- Att skapa respekt och entusiasm för kunskap som ett av samhällets produktiva fundament är avgörande både för ett gott samhällsbygge och innovativ problemlösning.

Webbsidawww.lnu.se

Christine Bergkvist Björklund
Polisen

Polisområdeskommunikatör

Kristoffer Björneklint
Senior Private Banker, Swedbank

Kristoffer Björneklint är en Senior Private Banker på Swedbank, Kalmar Län. 

Han har hjälpt förmögna familjer med rådgivning i drygt 20 år. Allt som rör investeringar, ägande, familjen eller andra stora och små frågor.

Kristoffer kommer ifrån Kalmar med utbildning i ekonom.

Professionellt brinner han mest för långsiktigthet och förtroende, och miljö. 

https://www.linkedin.com/in/kristoffer-bj%C3%B6rneklint-13ba251a/

Agneta Bladh
F.D. REKTOR, KALMAR UNIVERSITETET

Agneta Bladh var rektor på Kalmar Universitet, 2004 – 2009. Hon är ursprungligen från Ljungbyholm, Kalmar Län, och nu är styrelseledamot i ett antal styrelser i Sverige, bl.a. ordförande i Vetenskapsrådets styrelse och ledamot i Entreprenörskapsforums styrelse, och utomlands (Magna Charta Observatory Council i Bologna), samt utför utredningar och utvärderingar i Sverige och andra länder (Internationaliseringsutredningen i Sverige som avslutas 31/10 2018). Hon tog doktorandexamen i statsvetenskap (1988), och brinner mest för att arbeta med högre utbildning och forskning, helst i ett internationellt perspektiv.

Annelie Blezell
Attraktiva Oskarshamn AB

Attraktiva Oskarshamn AB

Marcus Brunskog
BRUNSKOGGRUPPEN AB AB

Marcus Brunskog kommer från Ljungby och är utvecklingsstrateg för Mot nya Höjder& ägare till Brunskoggruppen AB. Med en utbildning från Linnéuniversitetet och Lunds universitet, jobbar Marcus med logistik och kompetensförsörjning. Han brinner mest för matchningen mellan akademi och näringsliv.


Webbsidor: https://www.brunskog.se/ ; http://motnyahojder.com/

Thomas Carlzon
F.D. LANDSHÖVDING I KALMAR LÄN

Thomas Carlzon, f.d. landshövding i Kalmar Län, jobbar för att följa länets tillstånd och behov, att främja länets utveckling samt värnar om de nationella målen.

”Som myndighetschef leder man ett län som är ett mini Sverige,” skriver han.

Thomas Carlzon kommer från Älmhult, och arbetade 45 år inom IKEA i olika höga befattningar, senast VD på IKEA AB moderbolag. Hans CV innefattar även styrelseuppdrag, 10 år inom universitetsstyrelsen (LNU, Växjö universitet), insynsråd LST, medlem av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), 3-årigt gymnasium, och 45 års Entreprenörsutbildning IKEA.

Ur ett professionellt perspektiv brinner Thomas mest för affärsutveckling, mentorskap, att utbilda ledarskap och medarbetarskap hållbart, och samhällsbyggande.
Webbsidan: Lansstyrelsen.se
Övrigt: Driver också Carlzon Coaching & Consulting AB


Ylva Dandanell
Senior Rådgivare, Linnéuniversitetet

Ylva Dandanell är senior rådgivare på Linnéuniversitetet och ansvarig för fundraising. Ylva är ständig sekreterare för Linnéakademien och ledamot i styrelsen för Linnéakademiens forskningsstiftelse.

Ylva är agronomie doktor i livsmedelsvetenskap med lång erfarenhet av att driva och utveckla samarbeten mellan akademi, näringsliv och omgivande samhälle.

Ylva brinner för att bidra till att universitetet blir en självklar samarbetspartner och motor för kunskap och utveckling i samhället.

website: https://lnu.se/personal/ylva.dandanell/ 

Thomas Davidsson
Kalmar Kommun

Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar, verkar för ett expansivt Kalmar och att få företag att växa och etablera sig i regionen. Thomas kommer från Kalmar och har 30 års bakgrund som företagsledare. Han brinner mest för näringslivsfrågor.

”Kalmar är i kraftig expansion och återigen får vi med detta pris en bekräftelse på hur duktiga våra företagare är. Hårt arbete lönar sig och i detta fall i form av nyanställningar och goda resultat för företagen.” – sa Thomas i ett pressmeddelande på Kalmar.se.

Webbsidan: www.kalmar.se

Stina Franzen
Almi Kalmar län

Stina Franzen, rådgivare på Almi Kalmar län, är ursprungligen från Västervik men har mellanlandat på många olika ställen inom och utanför Sverige innan hon flyttade till Kalmar år 2000. Hennes bakgrund är media- och kommunikation och hon började sin karriär inom McDonalds för att sedan gå vidare inom kundservicebranschen via bank och försäkring, först som skadechef och sedan affärsutvecklingschef på Länsförsäkringar Kalmar län innan hon landade på Almi Kalmar län.

På Almi jobbar Stina med att vägleda företag i länet på deras tillväxtresa.

Stina drivs av att se företag och verksamheter utvecklas, växa och klara av saker de inte gjorde innan.

Webbsidan: www.almi.se 

Göran Fremrot
Linnéakademiens Forskningsstiftelse, Styrelseledamot

Göran Fremrot kommer från Västernorrland, och har Civilingenjörsutbildning från Chalmers Tekniska Högskola, MBA-examen från Handelshögskolan Göteborg. Han är Styrelseledamot i Linnéakademiens Forskningsstiftelse och är Fd VD på Videum. Han har även varit försäljningschef hos Bixia, Marknadschef på Växjö Energi, och Konsultkontorschef.

Göran brinner för att utveckla Linnéuniversitet och verksamheter runt universitetet. Just nu fokuserar Göran på att ytterligare utveckla Forskningsstiftelsen samt att starta upp en civilingenjörsutbildning inom LNU.

Lena Fritzen
Linnéuniversitetet

Lena Fritzén är Seniorprofessor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.

Mitt forskningsområde är ledarskapets och lärandets villkor inom offentlig sektor. Jag har varit prefekt och prorektor vid Växjö universitet och Linnéuniversitetet. Som verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelser ansvarar jag bland annat för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i stiftelsens verksamhet.

Jag är uppvuxen i Agunnaryd och har tagit studenten i Ljungby. Efter avlagd mellanstadielärarexamen i Växjö arbetade jag som lärare och fortbildare vid Malmö högskola och Högskolan i Växjö. Jag har disputerat i pedagogik vid Lunds universitet.

Jag är uppvuxen i Agunnaryd och bor sedan många år i Kalvsvik som ligger ett par mil söder om Växjö.

Att bidra till att den forsknings- och utbildningsstiftelse som bildades av Ingvar Kamprad 2011 ska göra mesta möjliga samhällsnytta för äldre, entreprenörskap och miljön.

 https://familjenkampradsstiftelse.se

Marie Fuhr-Ohlsson
Swedbank

Marie Fuhr Ohlsson är chef på Swedbank, och ansvarar för Swedbanks verksamhet i Kalmar, Nybro, Emmaboda, och Torsås kommuner. Hon är ursprungligen från Ryd, och har lång erfarenhet inom banken, med interna utbildningar där. Ur ett professionellt perspektiv brinner Marie för att jobba med affärer och utveckling av, medarbetare och kunder.

Webbsidan: swedbank.se

Ann Fust
Vetenskapsrådet

Swedish Research Council


Ann-Christine Johansson
ACCOM AB

Ann-Christine Johansson, som har varit sjukvårdsdirektör i Värnamo och nu driver sitt eget företag i ledarskaps- och kvalitetsarbete ACCOM AB, föddes i Södra Ljungby, Småland. Hon tog socionomexamen i Lund  1973, där hon studerade juridik, psykologi och sociologi. Ledarskap för förbättring av Hälso- och sjukvården, 2008, Växjö universitet, magisterprogram. Däremellan studerade hon kurser på högskolenivå t ex Nationalekonomi, Pedagogik, Ledarskap, Förbättringskunskap i Växjö, Kristianstad, Malmö, Uppsala och IHI, USA.

Ann-Christine har jobbat framförallt inom utbildning, media och hälso- och sjukvård. Hon brinner mest för ledarskap och styrning, förbättringskunskap, systemutveckling (inte IT utan utveckling av hela organisationen, kärnverksamheten, stödverksamheter och ledning/styrning), och kommunikation.

Bibbi Johansson
Kalmarhem AB

Bibbi Johansson

VD, Kalmarhem AB,

https://kalmarhem.se/

Lars Johansson
Hedersmedlem


Beatrice Kämpe-Nikolausson
Länsförsäkring i Kronoberg

Beatrice Kämpe Nikolausson jobbar som Verkställande direktör för Länsförsäkring Kronoberg. Länsförsäkring Kronoberg bedriver verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.   

Bakgrund: Beatrice har lång erfarenhet från olika uppdrag inom industrin, bland annat som vd på  Munksjö, Aspa Bruk och på Alstom AQCS. Dessförinnan ledande befattningar inom 
Södra Skogsägarna & Södra Cell, som Supply Chain Director, Inköpsdirektör, Produktivitetsdirektör, Ekonomidirektör, Projektchef, Projektledare, Redovisningschef och Controller. Sedan 2014 har hon varit vd för Länsförsäkring Kronoberg, med verksamhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.

Utbildning:
Ekonomiemagister Linnéuniversitetet i Växjö
Majors: Accounting, Behaviour & Organization
Minors: Banking & Finance på Cardiff Business School i Wales

Beatrice kommer ifrån Växjö (tidigare Fliseryd). Hon brinner mest för att skapa en miljö som, med utgångspunkt från genuina värderingar, uppmuntrar till en hållbar utveckling av verksamhet, medarbetare och den miljö som vi lever, bor och verkar i. Att hitta arbetssätt som möjliggör ett digitalt och analogt samskapande och lärande mellan medarbetare, kunder och samarbetspartner.

Ann-Charlotte Larsson
Linnéuniversitetet

Ann-Charlotte Larsson är vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft på Linnéuniversitetet, men det finns många professionella titlar i hennes cv, som började 1984 när hon tog masterexamen i kemiteknik från Lunds universitet. Hennes arbete inom kemiteknik började 1985, och hon var anställd på flera kemi- och teknik industriföretag, inkl. Fläkt Industri AB, ABB Environmental Systems AB, och ALSTOM Power Sweden AB. Hon tog doktorandexamen i kemiteknik från Lnu (då Växjö universitet) 2007, och kom till Lnu 2012 för att ta position som prefekt på Fakulteten för teknik.

Ann-Charlotte har bott i Småland mer än 30 år. Hon tycker att det är viktigt att stödja forskare, aktiviteter och processer för att få bättre projekt, mer pengar och fler möjligheter för forskningsgrupper. Som kvinna inom näringslivs- och universitetsvärlden, brinner hon för att inspirera en ny generation av studenter.

www.lnu.se 

Catherine Legrand
akademichef för Akademin för företagande, innovation och hållbarhet,Högskolan i Halmstad

Catherine Legrand, Catherine Legrand är akademichef för Akademin för företagande, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad sedan januari 2021. Samtidigt bedriver hon forskning som professor vid Linnéuniversitetet. Forskningen bedrivs på mikrober vilka påverkar energiflöde och mångfald i akvatiska ekosystem i relation till övergödning och klimatförändringar. Forskningen fokuserar på innovation, som handlar om mikroalger och deras användning för att uppnå ”Sustainable Blue Growth” (t.ex. rening av luft och vatten, förnybar energi, högvärdiga produkter, cirkulär ekonomi). Catherine var prorektor vid Linnéuniversitetet 2016-2020. Hon tog doktorandexamen i limnologi (1993, Univ. Toulouse III, Frankrike.

Helhetsperspektiv, samspelet mellan vetenskap, människor och tvärfunktionella team driver henne.

webbsidan: https://lnu.se/en/staff/catherine.legrand/
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/marine-phytoplankton-ecology-and-applications/

https://www.umu.se/en/ecochange/about-ecochange/
https://lnu.se/en/eemis/

Johan Lorentzon
Handelsbanken

Johan Lorentzon, bankchef på Handelsbanken, kommer ifrån Vislanda. Han tog kandidatexamen i Ekonomi med inriktning logistik från Växjö universitet, med en utbytestermin på Irland.  Johan har varit kontorschef i Handelsbanken på olika orter sedan han var 25 år. Nu ansvarar han för Handelsbankens verksamhet i Kalmar- och Torsås kommun.

Professionellt brinner Johan mest för ”att få och se människor runt om kring mig att växa. Älskar att göra affärer, drivs av att göra skillnad.”

Webbsidan: www.handelsbanken.se/kalmar 

Ann-Charlotte har bott i Småland mer än 30 år. Hon tycker att det är viktigt att stödja forskare, aktiviteter och processer för att få bättre projekt, mer pengar och fler möjligheter för forskningsgrupper. Som kvinna inom näringslivs- och universitetsvärlden, brinner hon för att inspirera en ny generation av studenter.

www.lnu.se 

Björn Nelson
Nelson Dialog och Utveckling

Nelson Dialog och Utveckling

Elizabeth Peltola
Älmhults kommun

Elizabeth Peltola kommer ursprungligen ifrån Diö, Älmhults kommun. Hennes professionell bakgrund är som personvetare med inriktning mot sociologi, vårdutvecklare inom landstinget Kronoberg, och verksamhetsledare inom handikapprörelsen. Nu är hon ordförande för kommunstyrelsen och kommunens övergripande moderbolag Elmen AB. Professionellt brinner hon mest för strategisk långsiktigt hållbar utveckling av samhället med fokus på näringslivets villkor.

Webbsida: http://www.almhult.se/sv/kommunen/organisationochpolitik.4.734806d8142dbd9041c340f.html

Carl Wilhelm Ros
Ericsson

F.D. Senior Executive Vice President, Ericsson

Peter Sandwall
Landshövding, Kalmar Län

Landshövding, Kalmar Län (21 september 2020 till och med den 31 augusti 2026)

Anneli Sjöstedt
Elektra Gruppen AB

Anneli Sjöstedt, VD för Electra Gruppen AB, född och uppväxt i Kalmar och flyttade till Göteborg för att studera. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg men efter tio år på västkusten återvände hon till Kalmar. Anneli har arbetat som revisor, finansdirektör och CFO före nuvarande befattning som VD på Electra.

Electra är ett handels- och logistikföretag inom hemelektronik, omsätter 1,8 miljarder. E-handeln växer och uppgår till 600 MSEK. Electras större kunder är Halebop, Viasat och AudioVideo kedjan.

Anneli brinner mest för regionala frågor som lockar och möjliggör för företag i den här regionen, till exempel logistikfrågor.

Webbsidan: www.electra.se 

Jörgen Sjöstrand
Väderstad AB

Jörgen Sjöstrand, CEO på Väderstad AB är en ”Smålänning,” och växte upp på landet i Nöttebäck. Han fick universitetsexamen från Växjö Högskola (nu LNU) i maskinteknik och studerade sedan två år företagsekonomi. I nio år var Jörgen platschef på Volvo i Braås, och  2018 började han på Väderstad AB, ett företag som tillverkar och säljer lantbruksutrustning.

När han inte är på jobbet, ägnar sig Jörgen bland annat åt långdistanscykling. I somras gjorde han en cykeltur, Sverige till Paris, för barncancerfonden.

Webbsidan: https://www.vaderstad.com/se/ 

Hans Svegmar
Nordea

F.D. Kontorschef

David Svensson
Videum AB

David Svensson, VD på Videum AB i Växjö, kommer från Göteborg. Han fick universitetsexamen i Programmering & Systemering från Lunds universitet. Han har tagit diverse kurser inom företagsekonomi, marknadsföring, och internationell politik vid olika universitet i Sverige och Storbritannien, LMIs Ledarskapsutbildning och EFLs Affärsutveckling.

På Videum AB, jobbar David med Science Park-verksamhet, inkubationsprocesser, innovation, Triple Helix, campusutveckling, och organisation. Han brinner mest för samverkan med akademien i fokus, och organisationsutveckling.

webbsidan: https://www.videum.se/

Magnus Söderström

Hedersmedlem

Catharina Värendh Boson
ALMI AB

Catharina Värendh Boson som kommer från Växjö-regionen, har en bakgrund i civilekonomi. Hon är idag VD på Almi AB, som erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl företag med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag. Hon brinner mest för småföretag som, enligt Catharina, är en kraftkälla för hela vårt samhälles utveckling.

Webbsida: almi.se/kronoberg

Kajsa Wejryd

Kajsa Wejryd, lärare och skolledare, har varit rektor, utbildningschef, och förvaltningschef inom skolområdet förskola – vuxenutbildning. Kajsa har bland annat varit förvaltningschef i Uppvidinge och Tingsryd. Den senaste tjänsten var som chef för de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Under en period var hon även revisionskonsult inom Öhrlings Pwc. Hennes bakgrund och utbildning är mellanstadielärare, speciallärare och skolledarutbildning.

Kajsa kommer ursprungligen från Björneborg (Värmland) och är uppvuxen i Surahammar (Västmanland) med studier i Uppsala. Kajsa, nu pensionär, har varit yrkesverksam I Västerås, Nacka, Uppvidinge, Tingsryd och Uppsala där hon bor.

Vad brinner hon mest för professionellt?
”När jag arbetade var elevens välbefinnande och skolresultat det viktigaste. Sedan gällde det att kunna bidra till en väl fungerande organisation med en stabil ekonomi.”

Peter Westher

Peter Westher

Louise Östlund
VD Kalmar Science Park AB

 Louise Östlund är VD på Kalmar Science Park AB

 Kalmar Science Park bedriver sitt verksamhetsområde inom innovation och tillväxt, i såväl start-up som scale-up bolag.

Född och uppväxt i Kalmar, Louise är forskarutbildad till Tekn. Dr. i datavetenskap med inriktning informationssäkerhet, och disputerad vid Blekinge Tekniska Högskola. Tidigare har hon arbetat som informationssäkerhetskonsult i IT-bolaget Omegapoint.

Professionellt, brinner Louise mest för  att se till att vi verkligen nyttjar och bygger vårt innovationsstödssystem på rätt sätt så att vi gynnar tillväxten av framtidens företag.

Louise sitter som fullmäktigeledamot i Sydsvenska Handelskammaren, extern styrelseledamot i Linnaeus University Holding AB med dess dotterbolag, ledamot i ledningsgruppen för IHM Business Schools eCommerce Manager utbildning i Kalmar, samt ingår sedan 2021 i Linnéakademiens valberedning.

Kontakt

Adress

Linnéakademien. c/o Linnéuniversitetet
351 95 Växjö