Skip to main content

Frukostmöte tisdag 8 mars kl 07.45-8.30

Är digitalisering för SMEs en strategisk nödvändighet? Frukost med John Jeansson och Krister Bredmar, forskare vid Linnéuniversitetet, som berättar om sin forskning om digitalisering och internationalisering. Vi kopplar upp redan 07.45 för lite morgonprat tillsammans. Varmt välkomna!

September frukostmöte: ”Elprisernas inverkan på vår regions konkurrenskraft”

Den 22:e september har vi ett frukostmöte  kl 8.00 – 8.30 via Teams. Kära ledamöter, Hösten har gjort sin entré och det innebär nya frukostmöten och aktiviteter i Linnéakademien. Torsdagen den 22 september kl 8-8.30 tar vi upp en högaktuell fråga på vårt frukostmöte – koppla upp dig och lyssna på Anders Borgehed, Handelskammaren, om […]

Frukostmöte med Anna Persson

Kära ledamöter,   Onsdag den 15:e mars kl 8.00 – 8.30 har vi årets första frukostmöte.   Vi välkomnar nya ledamoten Anna Persson att presentera.   Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat mötet börjar. Teams länken skickas ut via mejl.   Välkomna!  

Frukostmöte med Anders Borgehed, Sydsvenska Handelskammaren

Kära ledamöter,   Onsdag den 29:e mars kl 8.00 – 8.30 har vi ett frukostmöte.   Vi välkomnar nya ledamoten Anders Borgehed att presentera.   Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat mötet börjar.   Teams-länken skickas ut via mejl.   Välkomna!

Frukostmöte med Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet

Fredag den 5:e maj kl 8.00 – 8.30 har vi ett frukostmöte. Vi välkomnar nya ledamoten Daniel Alvunger att presentera. Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat innan mötet börjar. Teams-länken skickas ut via mejl. Välkomna!

Linnéakademien frukostmöte med Linda Sharp

Kära ledamöter,   Onsdag den 31:e maj kl 8.00 - 8.30 har vi ett frukostmöte.   Vi välkomnar nya ledamoten Linda Sharp att presentera.   Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat. Teams länken skickas ut via mejl. Välkomna!

Frukostmöte ”Fokus social hållbarhet i Linneregionen” october 11

Varmt välkomna till Linnéakademiens frukostmöte: Fokus social hållbarhet i Linneregionen Hur samverkar socialtjänsten, skolan och polisen för att tidigt fånga barn som riskerar att hamna fel? Goda exempel och tydliga utmaningar. Socialchef Kalmar kommun, Camilla Freedeke   Vi kopplar upp möte ca 10 minuter innan för lite digitalt morgonmingel. Ser fram emot att ses! Länk […]

Frukostmöte: En åldrande befolkning – hot eller möjlighet? 7 november

Varmt välkomna till Linnéakademiens andra frukostmöte med fokus på social hållbarhet i Linneregionen. En åldrande befolkning – hot eller möjlighet? 7 november kl 08.00.  Anders Henriksson, ordförande SKR (Sveriges kommuner och regioner), berättar hur SKR arbetar för att möta de utmaningar och fånga de möjligheter som uppstår när vi blir allt äldre.   Vi kopplar […]