Aktiviteter


På gång


Den 15 februari 2021 hade vi vårt första digital frukostmöte i 2021. Det var en stor succé, med 25 ledamöter som deltog, och ett program med följande gästpresentationer: Landshövding Peter Sandwall: Läget i länet – nu och framåt. Linnéakademiens forskningsstiftelse – Fredrik Åberg, ordförande. Ternryds utmärkelse – vad innebär den […]

Första frukostmöte 2021

Kära Ledamöter, Varmt välkomna till Linnéakademiens vårsammankomst. Vår ledamot Anneli Sjöstedt, VD på Electra, bjuder in till sammankomst med företagspresentation. Tisdag 9 april 2019 kl 17.00  Kaffe och mingel från kl 16.30  Program Presentation av Electra Sweden AB  Aktuellt på Linnéuniversitetet  Linnéakademiens sammankomst Vi avslutar med enkel förtäring Klicka länken nedan […]

Vårsammankomst: tisdag 9 april 2019