Skip to main content

Pontonjärprisvinnarna samlades för att utveckla samarbetet mellan näringsliv och skola

Hamnedaskolan och Ljunghäll AB tilldelades 2017 års Pontonjärpris för sina insatser med att föra skola och näringsliv närmare varandra. I torsdag den 17 maj träffades parterna på Hamnedaskolan för en gemensam dag full av aktiviteter. Nedan finns det bilder på dagen. 

Fjolårets mottagare av stipendiet blev Hamnedaskolan i Ljungby kommun – med läraren Pia Johansson som mottagare av årets lärare – och Ljunghäll AB i Vimmerby kommun.
Dagen inleds med att Ljunghäll AB presenterar sin verksamhet och genomför en aktivitetet med elever i årskurs 3-6.
Torsdagen den 17 maj träffas de båda vinnarna i Hamneda för en dags erfarenhetsutbyte och inspiration.
På eftermiddag lyfter Hamnedaskolan sitt arbete med att gjuta smycken i metall samt berättar om uppgifter, kopplade till läroplanen, som de har gjort för att få djupare insikter i Ljunghäll AB:s verksamhet.
Inspirationsdag!
Kreativitet med eleverna
”Det är en stor glädje att ta del av hur Hamnedaskolan samarbetar med det omkringliggande näringslivet, och jag är mäkta imponerad av Ljunghäll AB:s stora samhällsengagemang”, säger Kristina Alsér.
Kristina Alsér: Med äran och prissumman hoppas vi stimulera till fortsatt samarbete över gränser och så klart att få fler att bygga broar – och kanske bli nästa års vinnare.”
”Vi är stolta över att vara en av de första mottagarna av Pontonjärpriset”, säger Hans Linnér, vd Ljunghäll AB. ”Genom priset kan vi få chansen att länka ihop industri och skola, och förhoppningsvis kommer den gemensamma aktiviteten få ungdomarna att prata om industrin i positiva termer.”
”Oavsett i vilka sammanhang jag deltar i pratas det om vikten av samarbete över gränser, att jobba på tvärs och ta vara på varandras kompetenser. Med Pontonjärpriset vill vi sätta ljus på personer som gör detta på riktigt”, säger Kristina Alsér.

pontonjärpriset