Skip to main content

Samtal om Entreprenörskap i Småland

Den 28 november 2023 var det återträff för ”Samtal om entreprenörskap i Småland” på residenset i Växjö. Det var en uppföljning på förra årets gemensamma satsning på entreprenörskap i Småland med småländska entreprenörer, våra tre småländska landshövdingar, IVAs entreprenörskapsakademi och Linnéakademien.

IVAs entreprenörskapsakademi berättade hur de arbetar med att få in entreprenörskap i skolan och i lärarutbildningarna, om utveckling av policy för entreprenörskap och gav tips om rapporter som tagits fram inom projektet. Deltagarna diskuterade hur vi tillsammans i Småland kan bidra till fortsatt starkt entreprenörskap i Småland.

Kvällens inspiratör, Gerteric Lindquist, NIBE, delade med sig av sina erfarenheter som framgångsrik entreprenör och företagare med bibehållen bas i Småland. En mycket uppskattad presentation!

Stort tack till vår landshövding och ledamot Maria Arnholm för det fina värdskapet och en inspirerande kväll på residenset i Växjö!