Skip to main content

Samtal om entreprenörskap i Småland

green leaves under blue sky during daytime

Linnéakademien och de tre landshövdingarna i Småland, anordnar tillsammans med IVAs Entreprenörskapsakademi, träffar för särskilt inbjudna entreprenörer i Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för småländskt entreprenörskap.

Det inledande samtalet om entreprenörskap i Småland hölls på residenset i Växjö den 30 mars. Det följs av ytterligare tre träffar, med samma entreprenörer vid varje tillfälle, men roterande mellan de småländska residensen. Vi ser med spänning fram emot vad gruppens samtal under året leder till.

Samtalen, som är en del av Linnéakademiens samarbete med IVAs Näringslivsråd, är ett tydligt uttryck för årets tema  ”Värdeskapande och hållbart entreprenörskap” .

IVAs Entreprenörskapsakadem