Skip to main content

Save the dates: 4 sept & 23 okt

Med den intressant och oerhört givande vårsammankomsten på Kalmar läns museum i färskt minne blickar vi nu framåt mot hösten. Vi kommer att ha två fysiska event och vill på detta sätt ge er möjlighet att bereda plats åt dem i kalendern.

Den 4 september träffas vi på Huseby Bruk söder om Växjö och den 23 oktober är det höstsammankomst i Kosta (från kl 16). Väl mött och på återhörande!

Med vänliga hälsningar från Presidiet och programgruppen