Skip to main content

Vårsammankomsten 6 maj

Vi lever i en omvälvande tid med tilltagande osäkerhet och behov av samarbete och beredskap i såväl Linnéregionen som nationellt. Historiskt har vår region många gånger stått inför osäkra och utmanande situationer.

Varmt välkomna till Linnéakademiens Vårsammankomst måndag den 6 maj 2024 med spännande och tankeväckande föredrag om beredskap i vår samtid och närområde samt efterföljande middag på Kalmar läns museum.

I anslutning till ordinarie akademisammankomst kommer vi att samlas kring temat ”När kriget kommer nära – då och nu”. Hur förbereder man sig för krig? Som individ, organisation, näringsliv och region, hur kan vi förbereda oss i dessa tider för att kunna bidra?

Genom historiska och samtida perspektiv från inbjudna experter från Linnéakademien och regionen fördjupar vi oss i aktuella frågor samt avnjuter varandras goda sällskap.