Skip to main content

Årets mottagare av Pontonjärpriset är Hultsfreds Gymnasium, Emballator Lagan Plast och Ljungby CNC-teknik

I samband med Linnéakademiens höstsammankomst på PM & Vänner tillkännagavs årets mottagare av Pontonjärpriset. Priset är instiftat av tidigare landshövding Kristina Alsér, med syfte att lyfta fram personer som på olika sätt bygger broar mellan skola och näringsliv i Kronoberg och Kalmar län.

Tanken med Pontonjärprisets stipendier är att premiera de som på ett innovativt och hållbart sätt utvecklat samarbete och minskat avståndet mellan skolan, näringslivet, det offentliga och akademien. Priset Årets Pontonjär Skola går till Hultsfreds gymnasium och rektor Andreas Ekberg, och består av 25 000 kr som tillfaller skolan. Priset Årets Pontonjär Näringsliv delas mellan Emballator Lagan Plast i Ljungby och Ljungby CNC-teknik som får 10 000 kr tillsammans.

Priserna delades ut den 27 oktober 2021 i samband med Linnéakademiens höstsammankomst på PM & Vänner.

Andreas Ekberg
Foto: Andreas Ekberg

Pristagare och juryns motivering
Hultsfreds gymnasium med rektor Andreas Ekberg erbjuder ett industritekniskt program med utbildning i 3D-teknik och modern produktion, där eleverna får lära sig alltifrån traditionella industrimetoder till datorstyrda maskiner. I utbildningen, som sker i tätt samarbete med lokalt näringsliv, får eleverna praktisk erfarenhet och inblick i lokala företag. Arbetsplatsförlagt lärande betyder att de jobbar ute på en arbetsplats inom sitt yrkesområde. Det ger en inblick i det framtida yrket samtidigt som viktiga kontakter knyts. Eleverna får på det viset en gedigen grund för vidare studier eller karriär inom det område de är intresserade av.

 

Foto: Anton Olsson
Foto: Anton Olsson

På Emballator Lagan Plast har produktansvarige Anton Olsson, tre dagar i veckan i en hel termin, funnits i utställningen Jobbcirkus och med utmaningar och experiment engagerat elever från hela Kronobergs län. Jobbcirkus är ett verktyg för att vägleda unga och unga vuxna inför kommande val till gymnasiet och vidare till arbetslivet. Utställningen är lokaliserad i Ljungby och tar emot elever från hela Kronobergs län.

Anton, som själv gått Teknikprogrammet, inspirerar och tar sig tid till alla elever och berättar om sina val och sin bransch.

 

 

Foto: Andreas Karlsson
Foto: Andreas Karlsson

Ljungby CNC-teknik, med vd Andreas Karlsson, tar vara på alla tillfällen i olika sammanhang att berätta om industrin och förstår vikten av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Andreas har stort intresse för, och medverkar aktivt i, samarbetet mellan skola och näringsliv på flera sätt i Ljungby kommun. Andreas har varit en av stöttepelarna i arbetet med utställningen Jobbcirkus i Ljungby, som vägleder unga och unga vuxna inför kommande val till gymnasiet och vidare till arbetslivet. Andreas sätt att bjuda på information och inspirera gör honom till en värdig brobyggare mellan näringslivet och skolan.

 

Juryns önskan är att prissumman ska användas för en gemensam aktivitet mellan vinnande skola och företag, med medarbetare, lärare och elever involverade. Med pristagarna som goda förebilder hoppas juryn vidare att uppmärksamheten kring pristagarnas målmedvetna arbete ska stimulera fler att vilja bygga broar och ta initiativ till nya samarbeten.

Pontonjärpriset administreras av Linnéakademien och utses genom en jury bestående av Kristina Alsér, Beatrice Kämpe Nikolausson, Anna Hofvergård, Helena Nilsson, Marcus Brunskog, Per-Olof Fahlström, Sofie Schentz Magnusson och Ylva Dandanell.

 

För ytterligare information kontakta:

Ylva Dandanell, Ständig sekreterare, Linnéakademien

Telefon: 070-514 62 72

E-post: ylva.dandanell@lnu.se

Beatrice Kämpe Nikolausson, preses, Linnéakademien

Telefon: 072-566 22 21

E-post: beatrice.kampenikolausson@lfkronoberg.se

Om Linnéakademien
Linnéakademien har till uppgift att främja näringslivets, samhällets och universitetets utveckling i regionen. Akademien skall vara en oberoende arena för idé- och kunskapsutbyte, en gränsöverskridande brobyggare mellan forskning och utbildning, näringsliv, förvaltning och olika intressegrupper.