Skip to main content

Linnéakademien och IVAs Entreprenörskapsakademi tillsammans i Småland

person holding pencil and stick note beside table

IVAs Entreprenörskapsakademi vill förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i Sverige. Tillsammans med befintliga entreprenörer, forskare och andra aktörer ska konsten, kulturen och klimatet för entreprenörskap stärkas. Konkret handlar det om att öka kunskapen om entreprenörskap och entreprenöriella förmågor, påverka attityder och bidra till att förbättra policy och regelverk.

Linnéakademien kommer under 2022, i samarbete med IVAs Entreprenörskapsakademi och våra tre landshövdingar i Småland, att ordna aktiviteter som ska bidra till projektet. Linnéakademien erbjuder nätverk i Småland och IVA erbjuder nationell kompetens, seminarier, nätverk och verktyg inom entreprenörs- och intraprenörskapsområdet. Smålands tre landshövdingar är värdefulla ambassadörer och bidrar med kunskap, erfarenheter, nätverk och mötesplatser.

Tillsammans konkretiserar vi vad som kännetecknar småländskt entreprenörskap, identifierar utmaningar och möjligheter samt enas om viktiga fokusområden och initiativ för en hållbar och värdeskapande utveckling för företagande i Småland.

En arbetsgrupp inom Linnéakademien har uppdraget att planera aktiviteterna tillsammans med presidiet, IVA och landshövdingarna. Arbetsgruppen består av följande ledamöter: Anna Blom, Ann-Charlotte Larsson, Bengt Swanström och Louise Östlund.

Här får du mer info om Entreprenörskapsakademien info om Entreprenörskap – klicka på den här länken: https://www.iva.se/projekt/entreprenorskapsakademien/