Skip to main content

Årets mottagare av Pontonjärpriset är studievägledarna Anna Lagergren, Falkenbergsskolan i Kalmar och Jane Haugaard Henriksson, Vislandaskolan i Vislanda, entreprenören Azad Ali, AXD Sweden och Angelica Karlsson, VD Frödinge Hällerum Timber AB.

Priserna delades ut den 24 oktober 2022 i samband med Linnéakademiens höstsammankomst på Videum AB i Växjö.

Tanken med Pontonjärprisets stipendier är att premiera de som på ett innovativt och hållbart sätt utvecklat samarbete och minskat avståndet mellan skolan, näringslivet, det offentliga och akademien. Årets prisutdelning, med 10 000 kr per person, är den femte i ordningen och även den avslutande.

Anna Lagergren, SYV, Falkenbergsskolan i Kalmar

Att i samverkan med det lokala näringslivet förbereda eleverna inför livet utanför skolan är en naturlig del av pristagarens arbete som studie- och yrkesvägledare. Genom att hjälpa till att minska avståndet mellan skolan och näringslivet bidrar pristagaren till elevernas väl genomtänkta val. En värdig pristagare och Skolpontonjär som visar hur en bra studie- och yrkesvägledare kan arbeta och agera.

 

Azad Ali, AXD Sweden

En mångsysslande entreprenör som har gått från UF-elev, till UF-lärare till företagare. Med egen erfarenhet i bagaget om vikten av samverkan mellan skola och näringslivet bjuder årets Entreprenörpontonjär nyfikna elever på sina erfarenheter, genom att erbjuda praktikplats och vid olika typer av möten i skolan eller i andra sammanhang. Ungdomarna möts alltid med genuint intresse och tips på hur en kan skapa sin egen framtid.

 

Angelica Karlsson, VD Frödinge Hällerum Timber AB

Hemvändaren som med kunskap och kompetens utifrån vill bidra till familjeföretagets och landsbygdens tillväxt och där nästa generation medarbetare har en speciell plats i pristagarens hjärta. En nyfiken Förebildspontonjär som vill vara med och påverka utvecklingen och bygga broar mellan skolan, samhället och näringslivet. Juryn lyfter pristagarens engagemang att öka barn och ungas intresse för skogen och dess möjligheter.

 

Jane Haugaard Henriksson, SYV, Vislandaskolan

Med ett öppet sinne och stort hjärta utvecklar SYVpontonjären varje elevs dröm inför framtiden. Pristagaren tar sitt uppdrag på fullaste allvar och slussar på ett modigt, realistiskt och entreprenöriellt sätt ut ungdomarna i arbetslivet. En riktig förebild där den personliga nyfikenheten och modet att våga testa nya och innovativa arbetssätt gör pristagaren till en riktig förebild för andra som arbetar med ungdomar.