Skip to main content

Entreprenörskap i Småland

Under 2022 har Linnéakademien drivit ett projekt i samarbete med IVAs Entreprenörskapsakademi och våra tre småländska landshövdingar. Vid fyra tillfällen har 15 småländska entreprenörer träffats för att utbyta erfarenheter om utmaningar och möjligheter för småländskt entreprenörskap. Syftet har varit att bidra till att stärka förutsättningar för det småländska entreprenörskapet. Utvecklingsområden som prioriterats av gruppen är förenkling av regelverk, entreprenörskap i skolan och entreprenörer som förebilder.

Den 8 november hölls det fjärde och avslutande mötet på residenset i Växjö. Under mötet delade Andreas Carlsson med sig av erfarenheter från sitt entreprenörskap och en panel med Andreas Carlsson, Kristina Alsér och Maria Arnholm, diskuterade småländskt entreprenörskap och gruppens prioriterade utmaningar. Kvällen avslutades med att Kristina Alsér och Johan Carlstedt från IVAs Entreprenörskapsakademi berättade hur entreprenörernas engagemang och prioriteringar kommer att tas vidare inom Entreprenörskapsakademin för bättre förutsättningar för entreprenörskap.

Ett stort tack till alla som bidragit till ett givande samarbetsprojekt om entreprenörskap i Småland!