Skip to main content

Frukostmöte med Linda Sharp

cup and saucer on table

Kära ledamöter,

 

Onsdag den 31:e maj kl 8.00 – 8.30 har vi ett frukostmöte.

 

Vi välkomnar nya ledamoten Linda Sharp att presentera.

 

Vi öppnar mötet kl. 07.45 för småprat.

Teams länken skickas ut via mejl.

 

Välkomna!